Ett, två, tre.
Ett avtal, fast pris, avtalad inflyttningsdag.

Modulärt och modifierbart

Vårt affärslokalsortiment grundar sig på modularitet och modifierbarhet som garanterar individualiteten av ditt företags nya lokaler. Och det allra viktigaste är att lokalerna har planerats för det ändamål som de verkligen används till. I bra affärslokaler är alla bitar från fönstrens placering till den inre strukturen på sin plats, och lokalerna är trivsamma och praktiska för såväl de anställda som kunderna. Modifierbarheten kommer väl till pass även när man ska ta hänsyn till tomtens storlek och form, detaljplanebestämmelserna och gårdsområden.

Målet för vårt affärslokalkoncept – och hela vår verksamhet – har alltid varit en nöjd kund. Vi har gjort betydande satsningar på kundinriktat produktutvecklingsarbete, vilket är möjligt endast genom att beakta och förstå kundernas verkliga behov. Vi planerade vårt sortiment med hjälp av praktiska erfarenheter och på basis av lösningar som konstaterats fungera i hundratals tidigare projekt. Resultatet blev en ny generations affärslokalsortiment, där byggandet administreras effektivt och helhetsmässigt – från planeringen till genomförandet.

Om du vill har närmare information (om t.ex. ytbeläggningen av kassettplåtar eller höjden på socklar), ladda ner vårt affärslokalsortiment – eller kontakta vår försäljningsavdelning. Vi är här för dig!