Ett, två, tre.
Ett avtal, fast pris, avtalad inflyttningsdag.

Logistiklokalernas starka kompetens

Verksamhetens konkurrenskraft fastställs i betydande omfattning av byggkostnaderna. Hos oss hittar du gedigen kompetens för byggande av effektiva logistiklokaler och förståelse för deras funktionella behov.

Vårt ekonomistyrda byggande lämpar sig utmärkt för byggande av logistik- och lagercentraler som ska tåla hårt slitage. Vid landskaps- och gårdsplansbyggande tar vi även hänsyn till den tunga trafikens krav på vändradie och bärförmåga.

Vår framgång grundar sig på vår verksamhetsmodell: Vi lyssnar alltid på kundens önskemål och skapar för kunden en visuellt, funktionellt och byggtekniskt utmärkt helhet. En vacker och välfungerande byggnad kan även vara förmånlig!

Bland annat HUB logistics, Pelican Self Storage, Euromaster och Also har visat förtroende för vårt kunnande.