Ett, två, tre.
Ett avtal, fast pris, avtalad inflyttningsdag.

Produktionslokaler – nya lokaler ger ökad produktion

Vi förstår kraven på effektivitet och logistik inom industriell produktion. Vi planerar alltid lokalerna utgående från kundens produktionsbehov – för att stöda och gynna produktionen på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Tack vare vårt ekonomistyrda byggande kan vi erbjuda kunden en bra grund för tillväxt inom affärsverksamheten. Genom att ge oss byggprojektet som en helhetsentreprenad vill våra kunder säkerställa ett optimalt utnyttjande av kostnadseffektiva lösningar vid byggandet av lokaler som stödjer deras affärsverksamhet.

I planeringsskedet sätter vi oss in i kundens produktionsmetoder och de krav dessa ställer. Vi tar bland annat hänsyn till decibelbegränsningar, belysning, punktspecifikt avlägsnande av damm, arbetssäkerhet, ergonomi och smidig logistik.

Vi har byggt industriella produktionslokaler för bland annat Westronic, Bolzini, Auramo och SSAB.