Ett, två, tre.
Ett avtal, fast pris, avtalad inflyttningsdag.

Så här arbetar vi

  1. Ett avtal. Inga separata avtal eller upphandlingar hit och dit. Om du så önskar, består ditt ansvar enbart av flytten till de nya lokalerna.
  2. Fast pris. Enkelt: priser för en affärslokal är den som står i vår prislista.
  3. Avtalad inflyttningsdag. Att hålla tidtabellen är en hederssak för oss eftersom nöjda kunder är viktigt för oss.

Vår ideologi 1-2-3

  1. Ekonomistyrt byggande: vi tar ansvar för kostnaderna, projektet och tidtabellen.
  2. Koncepterat sortiment: individualiserade standardlösningar med vårt effektiva partnernätverk.
  3. Less is more: dina nya, effektiva affärslokaler ger dig möjligheten att driva samma verksamheter i mer effektiva lokaler.

Vår strategi 1-2-3

  1. Vi är en expert på fastighetsutveckling – planläggning, investering, hyresgästförhandlingar, användning.
  2. Vi är en partner inom fastighetsutvecklingen – bolagsstrukturer, investering.
  3. Vi kan byggande – planering, genomförande, överlåtelse.