Funktionellt och effektivt.
Och även vackert – enligt kundens behov.

Bostäder – Vi bygger nya hem och lönsamma investeringsobjekt

De högklassiga bostäder vi bygger blir trivsamma hem för våra kunder och lönsamma investeringsobjekt till ett konkurrenskraftigt pris.

För byggande av bostäder tillämpar vi vårt ekonomistyrda byggande och utnyttjar vår egen fabriksproduktion och de innovativa köks- och badrumsmoduler som vi bygger där. Standardlösningar som kan upprepas gör bostädernas planeringsprocess och tillverkning snabbare. Samtidigt garanterar fabriksproduktionen en bättre torrkedja för byggandet och en jämnare kvalitet jämfört med byggande på plats.

På så sätt blir byggandet effektivare och kostnaderna lägre.

Ekonomistyrt byggande inleds med omsorgsfull planering

Upp till 80 % av byggkostnaderna fastställs redan i planeringsskedet på arkitekternas arbetsbord. Tack vare vårt modulkoncept behöver arkitekterna inte varje gång rita ett kök eller en toalett i ny modell, utan de har tillgång till ett så kallat modulbibliotek där de ur det omfattande sortimentet väljer en modul som passar in i ritningarna. På så sätt uppnår man kostnadseffektivitet, eftersom man inte varje gång behöver uppfinna hjulet på nytt.

Dessutom planerar vi nybyggnaderna så praktiska som möjligt genom att till exempel lämna bort extra hörn och runda former, vilket ökar kostnadseffektiviteten.

Vad innebär modulbyggande?

Med modulbyggande avses att vi erbjuder våra egna, utvecklade och innovativa konceptmodeller för olika kvalitetskrav. Vi strävar efter att alltid bygga nybyggnaderna utgående från våra egna bostadsmodeller. Detta innebär särskilt ekonomisk nytta för dig eftersom vi kan utnyttja stordriftsfördelar både vid planering och byggande och därmed göra de olika byggnadsskedena snabbare.

För bostadbyggande tillverkar vi i vår egen fabriksköks- och badrumsmoduler, som omfattar våtutrymmen, ett fullt utrustat kök samt färdigt installerad VVSE-husteknik.

Modulens kärna är standard, men det slutliga inredningsutseendet kan modifieras individuellt mellan olika bostäder. Modellalternativen för våra moduler omfattar även alternativ i en förmånligare prisklass och individuellt planerade alternativ enligt byggobjekt.