Med planering i toppklass
skapar vi en bra och trygg vardag för alla.

Lek och vila i en trevlig miljö!

Både barn och personal trivs i ett daghem som är välplanerat och yrkesskickligt byggt.

Vi bygger en säker miljö för funktioner inom dagvården – de fabrikstillverkade modulerna och elementen är av hög kvalitet, både vad gäller ljudisolering som konstruktioner. Genom att lyssna på yrkesmänniskor förverkligar vi välfungerande daghem enligt kundens behov – på ett högklassigt sätt!

Daghemmen erbjuder som bäst en hemtrevlig, trygg och inspirerande miljö för lek, inlärning och vila. Moderna och hälsosamma planlösningar gör det möjligt för alla att få njuta av en trevlig och rolig vård- och arbetsdag!

Vårt daghem anpassar sig efter era behov, även daghemspersonalen är välkommen att delta i planeringsarbetet. Vi erbjuder kommuner och företag verkligt kostnadseffektiva daghem, såväl stora som små – det är också möjligt att hyra en daghemsbyggnad från oss, fråga mer!

Det nyligen färdigställda daghemmet i Ilmajoki i Finland erbjuder trivsamma och säkra lokaler