Med planering i toppklass
skapar vi en bra och trygg vardag för alla.

Moderna och individuella lokaler för hälsovården

Utmana oss att förverkliga en modern hälsostation – högklassigt, snabbt och kostnadseffektivt. Under planeringen lyssnar vi omsorgsfullt på användarna. Planeringen bygger på en smidig växelverkan med hälsovårdspersonalen och kunderna. Konstruktionernas och ytmaterialens hållbarhet säkerställs redan i planeringsskedet. Vi planerar alla lösningar i syfte att stödja patienternas integritetsskydd, vårdpersonalens säkerhet, utan att förglömma trivseln. Med modern teknik är det även enkelt att på distans sköta den tekniska administrationen av de färdiga lokalerna.

Hemtrevliga sjukhushotell erbjuder vila

Sjukhushotellen finns i närheten av vårdenheterna. De erbjuder patienterna och deras närstående vila och övernattning för kortvariga behov. Under vårdperioderna underlättas vardagen av att man enkelt och hinderfritt kan röra sig mellan vårdenheten och sjukhushotellet. Hemtrevliga planlösningar och ljudisolerade väggar garanterar en lugn vila.

En aktör utanför sjukhuset ansvarar för sjukhushotellets verksamhet, sjukhuset förbinder sig med ett serviceavtal till att använda hotellet. I sjukhushotellen finns ofta en reception som är öppen dygnet runt samt en restaurang eller ett café. Sjukhushotellen minskar sjukhusens driftskostnader betydligt och effektiviserar sjukhusets användning.