Med planering i toppklass
skapar vi en bra och trygg vardag för alla.

Aktiviteter och säkerhet i en hemtrevlig miljö – servicehus för äldre och specialgrupper

En bra och säker boendemiljö är viktig för oss alla, men för personer som behöver kontinuerlig omsorg och stöd är den särskilt viktig. Vi bygger vårdhem och servicebostäder, från små enheter med femton platser till byggnader med upp till hundra vårdplatser.

Vi tillhandahåller valfrihet vad gäller objekt inom äldreomsorg, för personer med psykisk ohälsa, utvecklingsstörningar och för barnskyddet, från små enheter med femton platser till byggnader med plats för upp till hundra klienter. Servicehusens detaljer har planerats för att öka personalens och invånarnas säkerhet och trivsel. De öppna och ljusa gemensamma lokalerna erbjuder möjlighet till trevlig och aktiverande verksamhet.

Vårdhemmen erbjuder aktiviteter och säkerhet i en hemtrevlig miljö

Alla detaljer i servicehusen har planerats för att öka personalens och invånarnas säkerhet och trivsel. I planlösningarna har man även tagit hänsyn till besökarna. De öppna och ljusa gemensamma lokalerna erbjuder möjlighet till trevlig och aktiverande verksamhet. De egna, rymliga rummen är försedda med högklassiga sanitetsutrymmen. Även gårdsplanen har planerats som hinderfri och gör det möjligt att på ett tryggt sätt vistas utomhus. Vårt nya vårdhemssortiment erbjuder högklassiga, men förmånliga vårdhemsmodeller för objekt inom äldreomsorg, för personer med psykisk ohälsa, utvecklingsstörningar och för barnskyddet.

Bekanta dig med ett hinderfritt och säkert vårdhem

Serviceboende ger invånarna möjlighet till ett självständigt liv

Planlösningarna i de servicebostäder som Lehto bygger är hemtrevliga och trivsamma. I alla funktioner har man tagit hänsyn till användarvänlighet och säkerhet. Även hinderfrihet kan säkerställas på många olika sätt. Oftast byggs servicebostäderna i alldeles vanliga bostadsområden, i närheten av vårdhem eller annan service.

Utöver bostäder kan man även, för att kunna tillhandahålla ett serviceutbud, planera affärslokaler i byggnaderna – mångsidiga och heltäckande tjänster ger servicebostäderna ökad dragningskraft.

Bekanta dig med ett servicehem vi har byggt!