Våra hus

Lignum är vår första produktserie för den svenska bostadsmarknaden. Utgångspunkten för Lignumserien har redan från ritbordet varit att hålla hög kvalitet, med fokus på arkitekturen och där ingen detalj förbisetts. Husen är producerade i hållbara materialval där stor hänsyn tagits till det nordiska designarvet i gestaltning och interiör. Resultatet är ett smakfullt hus i nordiskt trä, med ett frånpris på cirka 15 000 kr/BTA (ex moms).

Husen utgår ifrån ett antal basutformningar vars gestaltning på ett enkelt sätt kan anpassas beroende på omgivande miljö, och med ett antal variationsmöjligheter vad gäller antal våningar och lägenheter per plan. Husens raka och ärliga form inspirerade av femtiotalets folkhemsarkitektur är avsedda att passa i såväl stadsnära som i naturnära miljö.

Vi presenterar stolt
Järvenpää/Träskända