Lehto Groupin toimintaohjeet toimittajilleen

Lehto Group omissa arvoissaan ja eettisissä toimitaohjeissaan sitoutuu itse noudattamaan alla olevia toimintaohjeita ja samalla vaatii omia toimittajiaan, alihankkijoitaan ja palveluntarjoajiaan (myöh. ”Toimittaja”) noudattamaan niitä.

Lehto Groupin liiketoiminnalle hyvät, rehelliset ja luotettavat Toimittajat ovat erityisen tärkeitä, joiden kanssa pitkäaikainen ja molempia hyödyttävä liikesuhde on pyrkimyksemme. Haluamme kehittää liiketoimintaamme yhä vastuullisempaan ja eettisempään suuntaan mukaan lukien koko toimitusketjun.

1. Lakien, asetusten ja määräysten noudattaminen

Toimittajan on noudatettava kulloinkin soveltuvaa lainsäädäntöä ja asetuksia sekä viranomaismääräyksiä.

2. Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Toimittajan on noudatettava kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussopimuksia. Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoimaa missään tapauksessa. Toimittajan tunnustaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet. Toimittajalla ei ole rajoituksia rekrytoinneissaan ja työsuhteissaan liittyen rotuun, sukupuoleen tai muunlaiseen syrjintään.

3. Turvallisuus ja työsuojelu

Toimittajan on noudatettava toiminnassaan olemassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita työmailla ja tehtailla sekä huolehdittava, että sen henkilökunta on tietoinen ko. määräyksistä ja ohjeista. Lisäksi toimittajan on huolehdittava riittävät suojavaatteet ja suojaimet työtekijöilleen. Toimittajan on varmistettava ettei välinpitämättömällä toiminnallaan aiheuta vaaratilanteita.

4. Ympäristövaikutukset

Toimittajan on noudatettava lakien tai mahdollisesti tarvittavien ympäristölupien määrittämiä ympäristövaatimuksia. Lisäksi toimittajien tulee pyrkiä vähentämään sekä oman toimintansa että tuotteidensa ja palvelujensa ympäristövaikutuksia.

5. Lahjonta ja lahjat

Lehto Group ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään liiketoiminnassa. Toimittajan ja sen työntekijöiden ei tule missään tilanteessa ottaa vastaan tai antaa lahjuksia edun säilyttämiseksi tai saavuttamiseksi. Toimittaja ei saa tarjota arvokkaita lahjoja tai muita vastaavia asioita, jotka eivät ole kohtuullisia ja jotka voivat vaikuttaa liiketoimintasuhteeseen tai jopa olla rikoslaissa rangaistavia. Lehto Groupin työntekijät maksavat aina omat matkustus- ja majoituskustannuksensa.

Päivitetty 23.1.2017.