Digitaalisuus Lehdolla

Digitalisaatio, integroidut liiketoimintaprosessit, tietomallintaminen – BIM ja Lean ovat jo varsin tuttuja termejä rakennusalalla. Lehto on edelläkävijä toimintamallien ja prosessien digitalisoinnissa. Perinteisen rakentamisen toimintamallin digitalisoinnilla voidaan saavuttaa hyötyjä, mutta haluamme tehdä vielä enemmän. Lehto digitalisoi strategiansa mukaista tulevaisuuden toimintamallia liittyen vakiointiin, suunnittelun ohjaamiseen, tehdasvalmistukseen, paikallarakentamiseen ja elinkaaren aikaiseen ylläpitoon liittyen. Keskeistä yhtiön liiketoiminnan digitalisoimisessa on asiakasarvon tuottaminen toimintajärjestelmän prosessien mukaisesti. Digitalisaatiolla tuetaan myös kestävää rakentamista, jossa vaiheittain edetään kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Digillä arvoa asiakkaille

Lehdolla digitalisaatio tarkoittaa integroituja liiketoimintaprosesseja ja tietomallintamista, jonka perustana on master data -konsepti. Sen mukaisesti kaikki tiedot tallennetaan ja ylläpidetään vain kerran valitussa tietojärjestelmässä, josta tiedot kopioidaan vastaanottaviin tietojärjestelmiin rikastettaviksi. Tällä periaatteella digitalisoimme mm. asiakastiedot, projektitiedot, tuotetiedot, suunnittelutiedot, hankintatiedot, tehdasvalmistukseen liittyvät tiedot.

 

Digitaalisessa muodossa oleva tieto tulee olemaan tärkeä osa kiinteistön arvonmuodostusta ja mm. tilaajille halutaan tulevaisuudessa rakennuksen valmistuttua tarjota palveluna digitaalisiin tietomalleihin perustuvia palveluita. “Digitaalinen kaksonen” on kehittynein tietomalli, jonka saavuttaminen vaatii edelleen kehittämistä. Digitaalinen kaksonen ei ole pelkästään identtinen 3D-malli fyysisestä tuotteesta vaan digitaalinen 3D-malli myös toimii funktionaalisesti samalla tavalla kuin sen identtinen fyysinen tuote. Tavoitteemme on digitalisoida Lehdon rakentamisen koko prosessi ketju hankekehityksestä ja markkinoinnista tuotteiden ylläpitoon, jossa tiedot löytyvät tietomalleista. Tätä nykyä uudet alkavat hankkeemme käynnistyvät tietomallipohjaisina projekteina.

Digitaalisuus luo edellytyksiä myös rakentamisen ekologisuudelle.

LEKA-akatemiasta tietomallintamisen osaajia

Digitalisoituvan rakennusalan yleisenä haasteena on, että tietomallit voivat sisältää ristiriitoja geometrian osalta, ja tietosisältö saattaa olla puutteellista tai ristiriitaista. Tähän vaikuttaa osaltaan alalla tunnettu tietomallintamisen osaamisvaje.

Suomalaiset rakennusyhtiöt ovat kuuluttaneet vaikeasta työnjohtajapulasta. Nyt työnjohtajaakin kysytympi asiantuntija on tietomallintamisen asiantuntija, jonka rooli rakentamisen digitalisaatiossa on keskeinen. Osaajien löytyminen ja puutteelliset tietomallinnuksen taidot ovat olleet tyypillinen haaste rakennusalalla. Tietomallien hyödyntämisen perusosaaminenkin on jo tärkeä osa tietomallipohjaisia hankkeita, koska ne vaikuttavat kaikkien projektien parissa työskentelevien arkeen.

Olemme ottaneet härkää sarvista ja perustaneet konsernin sisäisen LEKA-akatemian henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Valmennussisällöt on räätälöity työtehtävien ja osaamistasojen mukaisiksi.

LEKA-akatemia on jatkuva ohjelma, jossa henkilöstön osaamista tuetaan jatkuvasti.

Ota yhteyttä Lehtoon!

Lehto palvelee verkostonsa voimalla läpi valtakunnan – ota yhteyttä niin etsimme sinulle nopeasti sopivan asiantuntijan!