Digitaalisuus Lehdolla

Digitalisaatio, BIM ja Lean ovat jo varsin tuttuja termejä rakennusalalla. Digitaalinen rakentaminen, rakennusten tietomallit ja asiakasarvoa tuottavan tehokkaan prosessin kehittäminen ovat keskeisessä roolissa.  Digitaalisessa muodossa oleva tieto tulee olemaan tärkeä osa kiinteistön arvonmuodostusta ja mm. tilaajille halutaan tulevaisuudessa rakennuksen valmistuttua tarjota palveluna ”digitaalista kaksosta”. Digitaalinen kaksonen on ylläpidon tiedoilla täydennetty rakennuksen tietomalli, johon voidaan liittää olosuhdetietoa käyttöön ja kiinteistönhoitoon liittyen. Tavoitteemme on digitalisoida Lehdon rakentamisen koko tuotantoketju. Jo tätä nykyä uudet alkavat hankkeemme käynnistyvät tietomallipohjaisina projekteina.

Digi sopii Lehdon toimintamalliin

Lehdossa koko tuotantoketju on omissa käsissämme. Emme ole sen varassa, mitä tilaaja osaa vaatia tai minkä tasoisia suunnitelmia saamme toteutettavaksemme. Teemme aina omilla suunnitelmillamme  ja johdamme itse niin suunnittelua kuin tuotantoa.

Näin voimme varmistaa jo suunnittelusopimuksista ja -ohjeistuksista lähtien, että saamme mitä tilaamme – tietomallipohjaisesti. Lehdossa suunnittelu ja tuotanto on integroitu, joten kehittämistyö on luontevaa ja voimme tehostaa rakentamista jo suunnitteluvaiheessa yhteistyön kautta.

Me olemme ottaneet haltuumme koko rakentamisen tuotantoketjun. Pystymme siten määrittelemään toimintamallit ja hyödyntämään digitaalisuutta tehokkaasti.  Saamme lisää potkua rakentamiseen teollisen esivalmistuksen ja konseptoidun vakiotuotantomme ansiosta. Innovatiivisuutemme näkyy teollisen esivalmistuksen edelläkävijyydessä, ja nyt myös digitalisaation aktiivisessa haltuunotossa!

Me emme odota alan muuttumista, vaan olemme lähteneet rohkeasti yhdessä tavoittelemaan täysin digitaalista rakennusprosessia ja rakennuksen elinkaaren hallintaa. Toimintatavan uudistamisella saadaan rakennusalan paikallaan polkenut tuottavuus kasvuun.

Digitaalisuus luo edellytyksiä myös rakentamisen ekologisuudelle.

LEKA-akatemiasta tietomallintamisen osaajia

Digitalisoituvan rakennusalan yleisenä haasteena on, että tietomallit voivat sisältää ristiriitoja geometrian osalta, ja tietosisältö saattaa olla puutteellista tai ristiriitaista. Tähän vaikuttaa osaltaan alalla tunnettu tietomallintamisen osaamisvaje.

Suomalaiset rakennusyhtiöt ovat kuuluttaneet vaikeasta työnjohtajapulasta. Nyt työnjohtajaakin kysytympi asiantuntija on tietomallintamisen asiantuntija, jonka rooli rakentamisen digitalisaatiossa on keskeinen. Osaajien löytyminen ja puutteelliset tietomallinnuksen taidot ovat olleet tyypillinen haaste rakennusalalla. Tietomallien hyödyntämisen perusosaaminenkin on jo tärkeä osa tietomallipohjaisia hankkeita, koska ne vaikuttavat kaikkien projektien parissa työskentelevien arkeen.

Olemme ottaneet härkää sarvista ja perustaneet konsernin sisäisen LEKA-akatemian henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Valmennussisällöt on räätälöity työtehtävien ja osaamistasojen mukaisiksi.

LEKA-akatemia on jatkuva ohjelma, jossa henkilöstön osaamista tuetaan jatkuvasti.

Ota yhteyttä Lehtoon!

Lehto palvelee verkostonsa voimalla läpi valtakunnan – ota yhteyttä niin etsimme sinulle nopeasti sopivan asiantuntijan!