Digitalisaatio Lehdossa

Digitalisaatio, BIM ja Lean ovat jo varsin tuttuja termejä rakennusalalla. Digitaalinen rakentaminen, rakennusten tietomallit ja asiakasarvoa tuottavan tehokkaan prosessin kehittäminen ovat keskeisessä roolissa.  Digitaalisessa muodossa oleva tieto tulee olemaan tärkeä osa kiinteistön arvonmuodostusta ja mm. tilaajille halutaan tulevaisuudessa rakennuksen valmistuttua tarjota palveluna ”digitaalista kaksosta”. Digitaalinen kaksonen on ylläpidon tiedoilla täydennetty rakennuksen tietomalli, johon voidaan liittää olosuhdetietoa käyttöön ja kiinteistönhoitoon liittyen.

Tabletti kädessä. Tietomalli näytöllä.

Digitaalisuus toiminnassamme

Tietomallintamisen käytäntöjä ja käyttöönottoa on työstetty alalla jo yli 20 vuotta. Me Lehdossa emme ole jääneet odottamaan alan muuttumista, vaan olemme ottaneet rohkean ja innovatiivisen otteen kehittämiseen ja toimimmekin tiennäyttäjinä rakennusalalla.

Meillä Lehdossa on strateginen kehityshanke LEKA (Lehto kasvaa), jonka tavoitteena on digitalisoida Lehdon rakentamisen koko tuotantoketju. Uudet alkavat hankkeemme käynnistyvät tietomallipohjaisina projekteina.

Teemme jatkuvaa kehitystyötä ketterästi pilottiprojekteissa, joita on käynnissä kaikilla palvelualueillamme. Pilotit ovat asiakasprojekteja, joissa tavoitteellisesti ja jatkuvasti kehitetään tietomallipohjaista tekemistä yhdessä tekijöiden kanssa.

Uudistamme toimintatapaamme entistä tehokkaammaksi. Tietomallintaminen tukee tätä toimintaprosessia tarjoten yhtenäisen tavan tehdä asioita, sekä aina ajantasaisen ja laadukkaan tiedon kaikille projektin osapuolille.

Toimintamallimme mahdollistajana

Lehdossa koko tuotantoketju on omissa käsissämme. Emme ole sen varassa, mitä tilaaja osaa vaatia tai minkä tasoisia suunnitelmia saamme toteutettavaksemme. Teemme aina omilla suunnitelmillamme  ja johdamme itse niin suunnittelua kuin tuotantoa.

Näin voimme varmistaa jo suunnittelusopimuksista ja -ohjeistuksista lähtien, että saamme mitä tilaamme – tietomallipohjaisesti. Lehdossa suunnittelu ja tuotanto on integroitu, joten kehittämistyö on luontevaa ja voimme tehostaa rakentamista jo suunnitteluvaiheessa yhteistyön kautta.

Me olemme ottaneet haltuumme koko rakentamisen tuotantoketjun. Pystymme siten määrittelemään toimintamallit ja hyödyntämään digitaalisuutta tehokkaasti.  Saamme lisää potkua rakentamiseen teollisen esivalmistuksen ja konseptoidun vakiotuotantomme ansiosta. Innovatiivisuutemme näkyy teollisen esivalmistuksen edelläkävijyydessä, ja nyt myös digitalisaation aktiivisessa haltuunotossa!

Me emme odota alan muuttumista, vaan olemme lähteneet rohkeasti yhdessä tavoittelemaan täysin digitaalista rakennusprosessia ja rakennuksen elinkaaren hallintaa. Toimintatavan uudistamisella saadaan rakennusalan paikallaan polkenut tuottavuus kasvuun.

 

Alalla toivotaan suurta muutosta toimintatavoissa, me teemme sen itse.