Tuemme henkilöstön osaamista ja kehittymistä jatkuvasti

LEKA-akatemia ratkaisuna tietomallintamisen osaajapulaan

Digitalisoituvan rakennusalan yleisenä haasteena on, että tietomallit voivat sisältää ristiriitoja geometrian osalta, ja tietosisältö saattaa olla puutteellista tai ristiriitaista. Tähän vaikuttaa osaltaan alalla tunnettu tietomallintamisen osaamisvaje.

Suomalaiset rakennusyhtiöt ovat kuuluttaneet vaikeasta työnjohtajapulasta. Nyt työnjohtajaakin kysytympi asiantuntija on tietomallintamisen asiantuntija, jonka rooli rakentamisen digitalisaatiossa on keskeinen. Osaajien löytyminen ja puutteelliset tietomallinnuksen taidot ovat olleet tyypillinen haaste rakennusalalla. Tietomallien hyödyntämisen perusosaaminenkin on jo tärkeä osa tietomallipohjaisia hankkeita, koska ne vaikuttavat kaikkien projektien parissa työskentelevien arkeen.

Olemme ottaneet härkää sarvista ja perustaneet konsernin sisäisen LEKA-akatemian henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Valmennussisällöt on räätälöity työtehtävien ja osaamistasojen mukaisiksi.

LEKA-akatemia onkin jatkuva ohjelma, jossa henkilöstön osaamista tuetaan ja päivitetään jatkuvasti.

Tietomallintamisen opetusta harmaapaitaiselle tytölle Lehdolla.

Perusosaajasta tietomalliguruksi

LEKA-akatemian tavoite on tarjota täsmävalmennuksia talousohjattuun tietomallintamiseen ja rakennusprosessin digitalisointiin. LEKA-akatemian tietomallivalmennus tarjoaa perustietoa tietomallintamisen käytännöistä ja siitä, miten Lehdon talousohjattu tietomallintaminen tukee tuotantoprosessia.

Yhtenä valmennuskokonaisuutena on yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa pidettävä tietomallintamisen perusvalmennus. Kaikkiin LEKA-akatemian valmennuksiin osallistuneita onkin vuoden 2018 loppuun mennessä noin 650 henkeä. Perusvalmennuksen ryhmät ovatkin jatkuvasti täynnä.

Perusvalmennusten sisällöt keskittyvät tarjoamaan tietopohjan tietomallintavaan työtapaan ja tietomallintamisen perusteisiin mm. tietomallien laadunvarmistukseen, ohjelmistoihin ja ohjeistuksiin. Jatkovalmennuksissa opastetaan Lehdon tietomallipohjaiseen toimintatapaan ja Lean-ajatteluun.

Sisäisiä koulutuksia on ollut jo useita, esimerkiksi suunnittelujohdon, projektipäälliköiden ja  johdon valmennukset. Saadun palautteen perusteella valmennukset on koettu tärkeinä ja hyödyllisinä oman työn ja yhteistyön kehittämisen kannalta.

Tietomallintamisen pariin tuleville uusille työntekijöille tarjotaan myös erilaisia valmennuspaketteja. Niiden avulla varmistetaan ja tuetaan henkilöstön oppimista sekä työssä kehittymistä osana Lehdon jokapäiväistä toimintakulttuuria.

Nainen katsoo tietomallia tabletista.