Digitalisaatio muuttaa rakennusalaa

LEKA-hanke digitalisoi koko rakentamisen prosessin

LEKA-hanke on tärkein kärkihankkeemme. Nimi tulee sanaparista: Lehto kasvaa.  Se on lähtenyt tarpeesta tuottavuuden kolmiloikkaan, jossa kasvun, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvattaminen ovat kriittisessä roolissa.

Tavoitteenamme on digitalisoida Lehdon rakennusprosessi, jossa tietomallipohjainen toimintatapa toimii projektitoiminnan punaisena lankana koko tuotantoketjussa. Tämä parantaa ennestään tuottavuutta, kilpailuetua, rakentamisen laatua sekä tuo kustannussäästöjä.

Kun rakennus on valmistunut, tavoitteenamme on tulevaisuudessa tarjota elinkaarivaiheen palveluita. Kehitystyö jatkuu miettimällä, miten hyödynnämme tietoa rakennuksen elinkaarivaiheessa ja miten kehitämme tiedolla johtamisen palveluita.

Rakennusalan digitalisaatio on nostanut tietomallintamisen kokonaan uudelle tasolle. Kattava, laadukas ja oikeellinen tieto rakennuksen rakenteista, tekniikasta, tiloista, toiminnallisuudesta ja käyttöön liittyvistä tekijöistä ovat älykkään rakennuksen perusta. Kun tähän liitetään Lehdon konseptoidut ja vakioidut ratkaisut, voimme nostaa rakentamisen uudelle tasolle!  Tämä on tulevaisuuden visiomme, jolle LEKA-hanke luo perustaa.

Tällainen hanke vaatii juuri sitä mitä omistamme – innostusta ja peräänantamatonta sisua.

Mies seisoo työmaalla tabletin kanssa. Taustalla näkyy työmaa ja työmaanosturi.

Lähtölaukaus vuonna 2017

LEKA-hanke on käynnistynyt vuonna 2017. Hankkeen alkuvaiheessa luotiin perustaa, johon linkittyivät johdon sitouttaminen, organisointi, tulostavoitteet, kehittämisen ja seurannan mallit johtoryhmiin – ja paljon muuta.

Johto on sitoutunut, ja hanketta johtaa osaava tiimi. Hanketta on viety eteenpäin henkilöstöä vahvasti osallistamalla. Meillä on visio ja strateginen kehityshanke, jonka toimenpiteistä on tehty tiekartta. Hanke muuttuu todeksi pilottiprojekteissamme. Myös muutosjohtaminen hankkeessa on ketterää ja tilanteeseen sopeutuvaa – joka vaatii jatkuvaa innovointia siitä, miten kehitystä suunnataan ja edistetään.

Innovatiivisuus on Lehdon DNA:ssa. Tältä pohjalta on ollut luontevaa lähteä myös kehittämään digitaalista rakentamisen prosessia. Lehdolla on matala hierarkia, vähäinen byrokratia ja yrittäjähenkisyyttä, mikä mahdollistaa asioiden vauhdikkaan käytäntöön viennin. Lean-filosofian mukaisesti organisaatioon luodaan jatkuvan oppimisen kulttuuri. Ketterissä pilottihankkeissa kehitetään jatkuvasti niin käytäntöjä kuin ohjelmistojen hyödyntämistä.

Yhteistoiminnallisuus, visuaalisuus & kommunikaatio

Tietomallit tukevat yhteistoiminnallisuutta ja kommunikaatiota visuaalisuutensa kautta. Virtuaalinen tietomalli on reaalimaailman kuvanto, joka on kaikille osapuolille helposti ymmärrettävissä. Loppujen lopuksi tietomalli on kuitenkin vain yksi osa rakennusalan muutosta, sillä mallit eivät toteuta uutta toimintatapaa – vaan ihmiset.

Onnistunut uudistuminen edellyttää leadershippiä! Tiedämme, että uudistuminen ja muutos tapahtuvat ihmisiä johtamalla. Teknologia on pitkälle valmista ja tekniset ratkaisut hoidettavissa, mutta muutos tapahtuu ihmisten kautta toimintatapoja yhdessä uudistamalla. Teknologia ja järjestelmäratkaisut antavat työkalut muutoksen toteutukseen, mutta muutos lähtee meistä itsestämme.

Jos jokin asia ei toimi, kokeilemme silloin ketterästi jotain muuta. Kun joku käytäntö todetaan toimivaksi, yhdistetään opit konsernitasolla eri palvelualueiden piloteista ja lähdetään viemään valmennusten kautta eteenpäin. Tämän jälkeen yhdessä hyviksi koetut käytännöt vakiinnutetaan.