Kehitystyötä pilottiprojektien kautta

Digitaalisen rakennusprosessin kehittäminen on liiketoimintalähtöistä, eli palvelualueiden tarpeista lähtevää tehostamista. Emme valitse ensin välineitä ja sovita prosessejamme niihin, vaan toisinpäin – etsimme sopivat välineet, jotka tukevat Lehdon talousohjatun toimintamallin mukaisia prosesseja.

Pilottiprojektit ovat asiakasprojekteja, joissa kehitämme tietomallintavaa toimintatapaa.  Syksyllä 2018 käynnissä olevia pilottiprojekteja oli yli 30 kappaletta. Pilottiprojekteissa ihmiset oppivat tietomallipohjaisen toimintatavan ja ovat itse kehittämässä käytäntöjä arjessa toimiviksi.

Pilottiprojekteissa huolehditaan, että hanke käynnistyy jo alusta lähtien tietomallipohjaisena. Tietomallien laadunvarmistuksella tähdätään siihen, että malleja voidaan tehokkaasti ja luotettavasti hyödyntää koko rakentamisen arvoketjussamme – laskennassa, hankinnassa ja tuotannossa

Pilotit saavat LEKA-hankkeen ydintiimiltä jatkuvan tuen mallien käytännön hyödyntämiseen ja niiden laadun varmistamiseen valmennusten ja sparrauksen kautta.

Ihmiset työmaalla.

Jatkuvaa uuden oppimista

Pilotteihin osallistuvat näkevät konkreettisesti, miten malleja hyödynnetään osana arjen työtä niin suunnittelussa kuin tuotannossakin. Ensimmäisissä piloteissa opimme perusasiat. Seuraavissa ideoidaan jo sujuvasti kattavampaa tietomallien hyödyntämistä toiminnan tehostamiseksi.

Ihmiset pääsevät osallistumaan oman toimintansa kehittämiseen pilottiprojektien kautta kokeilevalla ja käytännönläheisellä otteella. Heille tarjotaan LEKA-akatemian ja sisäisen tukipalvelun kautta apuja oppimiseen ja asioiden käytäntöön viemiseen.

Tietomallipohjainen toimintatapa toki vaatii myös uudistamista, joten mietimme, miten tehostaa prosessejamme hukan poistamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi, sekä kommunikaation ja tiedonkulun parantamiseksi (esim. BigRoom, LastPlanner). Yhteistoiminnallisuus ja käytäntöjen vieminen työntekijöiden arkipäivään ovat avainasemassa.

Olemme myös mukana useissa hankkeissa ja projekteissa, joihin kuuluvat mm. tietomallipohjainen rakennuslupakäsittely ja valtakunnallinen KIRA-digi -hanke, joka vauhdittaa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota.

Kokemuksia tietomallipohjaisista pilottiprojekteista – katso Video!