Eettisyys

Lehto Group Oyj on sitoutunut toimimaan ja harjoittamaan liiketoimintaansa eettisellä ja vastuullisella tavalla. Reilun Pelin Säännöt osoittavat ne toimintaohjeet ja käytännöt, joilla yhtiö haluaa varmistaa eettisten arvojensa ja periaatteidensa toteutumisen käytännössä. Sääntöjen noudattamista edellytetään yhtiön henkilöstön ja hallituksen jäseniltä sekä yhtiön toimivalta johdolta. Eettisen toiminnan vaaliminen on osa yhtiön vastuullista yhteiskuntakansalaisuutta, jonka yhtiö katsoo toimivan vakaana pohjana kasvulle ja kehitykselle. Yhtiön hallitus on hyväksynyt Reilun Pelin Säännöt noudatettavaksi yhtiön päivittäisessä toiminnassa.

Näemme vastuullisuuden ja korkean eettisen moraalin tärkeänä osana rakentamisen laatua ja tehokasta liiketoimintaa. Lehdolle hyvät, rehelliset ja luotettavat yhteistyökumppanit ovat erityisen tärkeitä. Sitoutumalla Lehdon kanssa liikesuhteeseen, sitoudut samalla näiden Reilun Pelin Sääntöjen noudattamiseen.

Tutustu Lehdon Reilun Pelin Sääntöihin

Tietosuojaseloste väärinkäytösten ilmoituskanavasta >>