Ekonomisk och etisk hållbarhet

Lehto verkar för att göra sunda- och genomtänkta affärer. Affärer som bidrar till jämn vinstfördelning där alla i leveranskedjan ska ges möjlighet att betala avtalsenliga löner och skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö för sina medarbetare. Vi ställer krav och skapar förutsättningar för att alla inblandade i projekten ska välja de bästa miljömässiga materialen och arbetsmaskinerna. Vi strävar efter ökad transparens och granskar löpande våra leverantörskedjor. Vi är övertygade om att avtala leverantörer med hög kvalitet och kontroll när det gäller miljö-, sociala och ekonomiska/etiska aspekter är värdeskapande för oss alla.

Lehto vill förebygga korruption och verka för mänskliga rättigheter upprätthålls i världen där alla ska ha samma förutsättningar.

Här kan du lära mera om korruption hos Transparency International, de är en global rörelse som jobbat för en framtida värld utan korruption. (länk till deras hemsida, https://www.transparency.org/)

 

Lehto är medlemmar i Svensk Byggindustri, Stockholms Byggmästareförening, Sweden Green Building Council och är ISO certifierade enligt ISO 9001, 14001 samt 45001 (arbetsmiljö)