Aktieinformation

Aktie och aktiekapital

Lehto Groups aktiekapital är 100 000 euro och antalet emitterade aktier 58 250 752 stycken. Bolaget har en aktieserie, och varje aktie medför en röst på Bolagets bolagsstämma. Bolagets aktier har inget nominellt värde och bolagsordningen har inga bestämmelser om aktiernas eller aktiekapitalets maximi- eller minimivärde. Aktierna är anslutna till det värdeandelssystem som upprätthålls av Euroclear. Aktierna är fritt överlåtelsebara, och det finns inte några villkor som skulle begränsa deras överlåtelsebarhet i Bolagets bolagsordning. Bolaget eller dess dotterbolag har inte något innehav av egna aktier. Bolaget har en aktieserie, och varje aktie medför en röst på Bolagets bolagsstämma.

Aktiekapital (EUR)
100 000
Antalet aktier
58 309 443
ISIN-kod
FI4000081138
Handelskod
LEHTO
Röster/aktie
1