Investerarrelationer

Principerna för IR-verksamheten

Vår IR-verksamhet syftar till att säkerställa att samtliga aktörer på marknaden samtidigt har tillgång till tillräcklig och korrekt information om bolaget och dess affärsverksamhet som grund för prisbildningen av bolagets finansiella instrument. Den information som görs tillgänglig publiceras så fort som möjligt och opartiskt till samtliga aktörer på marknaden.

De centrala principerna för Lehto Groups informationsgivning är uppriktighet, öppenhet, samstämmighet och opartiskhet. Vi strävar även efter att öka både de nuvarande och kommande investerarnas och analytikernas intresse för vårt bolag.

Lehto Groups informationsgivning till investerare omfattar beredning av finansiella rapporter och presentationer, upprätthållande av information till investerare på bolagets webbplats, börs- och pressmeddelanden, konferenser för analytiker och medier, investerar- och mediamöten samt seminarier. Vi sköter den dagliga kontakten med kapitalmarknaden. Vi samlar och analyserar marknadsinformation samt respons från analytiker och investerare för Lehto Groups ledning och styrelse för att vi ska kunna fortsätta kunna betjäna kapitalmarknaden på ett fullgott sätt. Lehto Group publicerar alla sina börsmeddelanden på finska och engelska.

Bolaget tillämpar en tyst period på 30 dagar före offentliggöranden av sina resultat. Under den tysta perioden träffar Lehto Groups representanter inte kapitalmarknadens representanter och kommenterar inte Lehto Groups ekonomiska situation eller bolagets eller marknadens framtidsutsikter.