GDPR hos Lehto Sverige AB

Hos oss på Lehto iakttar vi kraven i EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (The General Data Protection Regulation), och den övrig förekommande lagstiftning gällande dataskydd. Vi har beaktat kraven i lagstiftningen i behandlingen av personuppgifter bland annat genom att säkerställa att dataskyddet kontinuerligt ligger på en hög nivå, se till att alla personer i våra register får öppen och begriplig information om behandlingen av personuppgifter hos oss och genom att möjliggöra tillgodoseende av de registrerades rättigheter enligt förordningen.

Enligt förordningen har den registrerade bland annat rätt att granska, redigera eller radera uppgifter som gäller honom eller henne och i vissa fall begränsa eller göra en invändning mot behandlingen av personuppgifter. Den registrerade har också möjlighet att återkalla ett givet samtycke, om det legat till grund för behandlingen av personuppgifter.

I en del av de system som hör till registren har den registrerade möjlighet att själv granska och redigera egna personuppgifter på det sätt som framgår närmare av dataskyddsbeskrivningen. Det är också möjligt att framföra begäranden om tillgodoseende av den registrerades rättigheter genom att sända ett e-postmeddelande till adressen info@lehtogroup.se.

Närmare information om behandlingen av personuppgifter hos Lehto Group, datasäkerheten och dina rättigheter finns i respektive dataskyddsbeskrivning nedan. Om du inte hittar svar på din fråga i dataskyddsbeskrivningen, kan du alltid vända dig till oss genom att sända e-post till ovan nämnda adress.

 

Kakor och dataskydd

Uppdaterad 23.1.2019

Vi använder kakor (sk. cookies) på vår webbplats. Vi vill att du vet vad kakor är och varför de används. Vi samlar och använder kakor inom ramen för gällande lagstiftning. Genom att använda vår webbplats, godkänner du användandet av kakor.

Kakor är små textfiler som lagras i användarens dator eller någon annan huvuddator, med hjälp av vilka den som använder webbläsaren kan identifieras. De samlade identifieringsuppgifterna kan vara olika tekniska data såsom IP-adress, webbläsare eller eventuella webbplatser som hänvisar till vår webbplats.

Även om de uppgifter som vi samlat anses utgöra personuppgifter, kan de emellertid inte direkt kopplas till dig som individ. Kakorna kan vara temporära, varvid de försvinner från din huvuddator när du stänger din webbläsare, eller permanenta som ligger kvar under en längre, på förhand bestämd tid. Vissa kakor är nödvändiga för tekniska funktioner på vår webbplats. På vår webbplats används även kakor från tredje part.

Vi använder de uppgifter vi har fått för att utveckla våra tjänster och användbarheten på vår webbplats samt till exempel för att kunna erbjuda ett personifierat innehåll på webbplatsen.

Du har möjlighet att själv bestämma i vilken mån du vill att kakorna opererar på din dator. Genom att ändra på inställningarna på webbplatsen kan du förhindra webbläsaren från att använda kakor, radera redan sparade eller be webbläsaren att meddela om nya kakor. Att förhindra användningen av kakor kan hämma vissa funktioner på vår webbplats.

 

Dataskyddsbeskrivning av Personalregistret

I personalregistret behandlar vi uppgifter om de anställda för att fullgöra våra arbetsgivarförpliktelser.

 

Dataskyddsbeskrivning av Kund- och Marknadsföringsregistret (Lehto Asunnot) samt Lehto Fortnox

I kund- och marknadsföringsregistret, Lehto Asunnot samt Lehto Fortnox, behandlar vi uppgifter för att sköta våra kundrelationer.

 

Dataskyddsbeskrivning av Kund- och Marknadsföringsregistret (Lehto Tilat)

I marknadsföringsregistret för Lehto Tilat behandlar vi uppgifter för att hitta investerare, kunder och samarbetspartner

 

Dataskyddsbeskrivning av Kundregistret (Lehto Remontit)

I kundregistret för Lehto Remontit behandlar vi uppgifter för att sköta kommunikationen under renoveringsarbeten.

 

Dataskyddsbeskrivningen av Rekryteringsregistret (Lehto Group)

I rekryteringsregistret behandlar vi uppgifter för att sköta rekryteringsprocessen.