Search
Close this search box.

Uratarinat | Antti Määttä

”Lehdolla jokainen saa äänensä kuuluviin.”

Antti Määttä on erinomainen esimerkki lehtolaisesta asenteesta. Konetekniikan DI ja entinen yliopistotutkija kiinnostui rakennusalasta oman taloprojektinsa myötä, hankkiutui ensin töihin isännöintitoimistoon ja sieltä rakennuttaja-asiamieheksi Lehdolle. Nyt hän työskentelee rakennuttajapäällikkönä ja tiiminvetäjänä Lehdon Kempeleen-toimistolla ja kannustaa muitakin kulkemaan ennakkoluulottomasti omia unelmiaan kohti.

”Olen aina ollut sitä mieltä, että taustakoulutuksen ei pidä määritellä koko työuraa, vaan suuntaa voi halutessaan muuttaa. Myös Lehdolla uskotaan siihen, että osaamista voi hankkia matkan varrella lisää ja loppu on itsestä kiinni. Siksi meillä varmaan onkin paljon hyviä tyyppejä töissä, kun rekrytointitilanteessa katsotaan ihmistä, ei vain papereita,” Antti pohtii.

Rakennuttajapäällikön tehtävässä on Antin mukaan parasta monipuolisuus – työssä pääsee näkemään rakentamisen vaiheet tontin hankinnasta aina kohteen luovutukseen ja mahdollisiin takuukorjauksiin saakka. Rakennuttajapäällikkö huolehtii esimerkiksi sopimusten ja asiakirjojen laadinnasta.

”Minulla on vapaus suunnitella omien työpäivieni sisältö, mutta toki siihen sisältyy myös vastuu siitä, että sovitut asiat hoituvat ajallaan.”

Antti Määttä - Lehto Group - Uratarinat

Antti Määttä työskentelee rakennuttajapäällikkönä ja tiiminvetäjänä Lehdon Kempeleen-toimistolla ja kannustaa muitakin kulkemaan ennakkoluulottomasti omia unelmiaan kohti

Opiskelija! Tartu Lehto uralupaukseen

Tiimityö on tärkeää

Lehdon arvoista erityisesti yhteisöllisyys konkretisoituu työpaikan arjessa päivittäin. Anttikin arvostaa kollegoitaan ja työpaikan yhteishenkeä.

”Tiimityö ei ole vain sana, vaan viemme aidosti asioita yhdessä eteenpäin. Minulle yhteisöllisyys tarkoittaa avoimuutta ja hyvää ilmapiiriä, sitä että voi tarvittaessa kysyä neuvoa. Hyvällä yhteishengellä on iso merkitys yrityksen menestykselle, mutta se vaikuttaa myös työssä viihtymiseen ja omaan jaksamiseen. Tiukemmistakin ajoista selvitään yhdessä tekemällä.”

 

Lehtolaisuus on avarakatseisuutta

Lehto on innovatiivinen rakennusalan uudistaja, ja Antin mukaan kaikenlaiseen kehittämiseen suhtaudutaan positiivisesti myös kollegoiden keskuudessa. Antti itse kertoo olevansa avoin kaikelle uudelle ja kyseenalaistaa totuttuja käytäntöjä, ja arvelee sen vuoksi viihtyvänsä Lehdolla erinomaisesti.

”Lehdolla jokainen saa halutessaan äänensä kuuluviin ja kehittäminen kuuluu kaikille titteliin katsomatta. Minä ammennan mielelläni oppeja ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja luen aktiivisesti alan ilmiöistä sekä pyrin soveltamaan oppimaani omaan tekemiseemme. Kieltämättä on hyvä fiilis, kun onnistuu tuomaan pöytään uusia näkökulmia, jotka parhaimmillaan vaikuttavat firman tuottavuuteen positiivisesti,” Antti sanoo.

Ota yhteyttä rekrytiimiimme!

Lehdon rekrylinja

Tavoitettavissa varmimmin ma-pe klo 9-15