Search
Close this search box.

20.4.2021

Jopa 80 % kiinteistösijoittajista vaatii ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja uskoo parempaan huomiseen

Kirjoittaja

Lehto Tilat

Lehto Tilat ja konsulttitoimisto Roninworks toteuttivat talvella 2020–21 kiinteistösijoittajille kyselyn liittyen Lehdon toimitilarakentamisen tuotekehitykseen. Kyselyyn vastasi 30 Suomen johtavaa kiinteistösijoittajaa. Suurin osa heistä uskoo kuluvan vuoden suurimmiksi haasteiksi vuokralaisten vuokranmaksukyvyn säilymisen sekä vaikeuden löytää toimitiloille ja asunnoille sopivia vuokralaisia.

Vuoden 2021 uskotaan kuitenkin olevan selvästi edellisvuotta parempi, vaikka koronan vaikutukset hämärtävät edelleen näkymiä. Uudistajille koetaan olevaan tilaa, koska perinteiset tavat toimia ovat koronan myötä hieman muuttuneet ja osa ns. pakkomuutoksista tulee jäämään pysyviksi. Muun muassa yrityspuistot ja kauppakeskukset ovat selvästi pudonneet alaspäin sijoittajien kiinnostuksessa. Hotellien ja toimistotilojen asema pysynyt kyselyn mukaan yllättävänkin vahvana ja rahoituksen saatavuuden sekä korkotason uskotaan jatkuvan edelleen suotuisina kiinteistösijoittajille.

Ilmastonmuutoksella on koronaa pitkäaikaisemmat vaikutukset

Jopa 80 % kyselyyn vastanneista vaatii ympäristönäkökulmien parempaa huomioimista rakentamisessa ja ilmoittaa painottavansa tulevissa kiinteistöhankinnoissa vahvemmin ympäristönäkökulmiin. Kestävän rakentamisen tavoitteet tulevat osin johtamaan myös vanhojen kohteiden myymiseen, mutta samaan aikaan epäillään niiden myymisen olevan haasteellisempaa. Erilaiset viherinvestoinnit vanhoihin kohteisiin nähdään välttämättöminä. Ympäristönäkökulmat nousevat nyt kolmanneksi tärkeimpänä tekijänä sijoituskohteiden valinnassa sijainnin ja ankkurivuokralaisten vuokranmaksukyvyn jälkeen. Myös hintaeroosion uskotaan edelleen jatkuvan eli pitkäaikaiselle asiakkaalle pidetään hinta samana, normaalia alhaisemmalla tasolla.

Hyville alueille vuokralaisia saa kuitenkin edelleen hyvin, mutta reuna-alueiden kiinteistöjen vuokraaminen tulee olemaan vaikeampaa.

Kiinteistön elinkaari ja muuntojoustavuus tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa

Kyselyssä nousi esille, että rakennusyhtiöiden toivotaan huomioivan rakentamisessaan entistä paremmin myös sijoittajan näkökulma ja kiinnittävän huomiota koko kiinteistön elinkaareen eikä vain rakennusajan kustannuksiin. Kiinteistösijoittajan tuotto ratkaistaan pitkälti jo suunnittelupöydällä. Silloin tehdään ratkaisuja, jotka ovat sijoittajien taseissa vuosia – jopa vuosikymmeniä. Monen rakennusliikkeen koetaan uppoutuvan liiaksi yksityiskohtiin, vaikka kohteen elinkaarikustannukset määritellään suurissa ratkaisuissa. Kiinteistöjen muunneltavuus tulee olemaan jatkossa myös keskeinen tekijä sijoituspäätöksiä tehtäessä. Markkinatilanteiden muuttuessa tilojen muuntokustannukset erilaisten vuokralaisten tarpeisiin tulisi pitää edullisina. Tällaiset ratkaisut voivat olla ristiriidassa rakennusajan kustannusten optimoinnin kanssa.

Lehto Tilat kehittää kyselyn palautteen avulla toimitilarakentamistaan tarjoten kiinteistösijoittajalle palvelun, joka mahdollistaa paremman tuoton sekä vastaa kestävän rakentamisen vaatimuksiin.

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä