Search
Close this search box.

9.4.2019

Puukerrostalot – Mikä selittää puukerrostalojen suosion hurjan kasvun?

Kirjoittaja

Riku Kimpimäki

Puukerrostalot ovat olleet viime vuosina kasvava asumisen trendi. Puukerrostalojen suosio selittyy pitkälti puurakentamiseen liittyvien suurten teemojen – ekologisuuden, tyylikkyyden ja kotimaisuuden – kautta.

Puukerrostalo on ympäristötietoisen valinta

Rakennussektori on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomessa rakennusteollisuus vastaa noin kolmasosaa kaikista ihmisten aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Tämä on johtanut siihen, että kunnille ja kaupungeille on asetettu tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Syyskuussa 2017 Ympäristöministeriö julkaisi vähähiilisen rakentamisen tiekartan, jonka avulla rakennusmateriaalien valmistuksesta syntyvät päästöt halutaan kytkeä osaksi rakentamisen ohjausta vuoteen 2025 mennessä. Tämä johtuu siitä, että rakennuksen koko elinkaaren aikana neljäsosa päästöistä syntyy jo rakennusmateriaalien valmistuksen aikana. Siksi puukerrostalorakentamista tuetaan esimerkiksi kaavoittamalla puurakentamiselle tontteja kasvukeskusten keskeisiltä sijainneilta.

Puukerrostalo mm. sitoo luonnollisesti itseensä hiilidioksidia, mikä on kestävän kehityksen kannalta tärkeää. Lisäksi Suomen metsissä kasvaa 10 tunnin aikana enemmän puuta, kuin mitä koko maassamme vuotuiseen asuntotuotantoon tarvitaan. Suomalainen puu on siis nopeasti uusiutuva luonnonvara, jota tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa entistä enemmän

Puukerrostalorakentaminen vaikuttaa positiivisesti työllisyyteen

Puusta rakentamalla työllistämme suoraan ja välillisesti paljon suomalaisia aina metsänhoidosta, puunkorjuusta, kuljetuksista, sahauksista, tuotteiden valmistukseen ja valmiin asunnon rakentamiseen saakka. Puurakentamisella onkin merkittävää kansantaloudellista vaikuttavuutta.

Kun pidämme puurakentamisen osaamisesta huolta ja kehitämme tuotteidemme jalostusarvoa, voi meillä suomalaisilla olla tulevaisuudessa paljon enemmän tarjottavaa myös vientimarkkinoille tällä saralla.

Kosteudenhallinta rakentamisessa on äärimmäisen tärkeää

Kosteusongelmat, home ja rakenteiden lahoaminen suomalaisissa kiinteistöissä ovat olleet jatkuvasti tapetilla viimeisten vuosien aikana – ja syystä.

Kosteusongelmat ja home aiheuttavat kalliiden lisäremonttien lisäksi terveyshaittoja myös asukkaille. Jokainen varmasti haluaa, että oma koti valmistetaan olosuhteissa, joissa kosteusrasitus pystytään hallitsemaan 100 %:sesti.

Sujuva rakennusvaihe parantaa rakentamisen tuottavuutta ja mahdollistaa loppukäyttäjälle laadukkaamman kodin, josta hänen ei kuitenkaan tarvitse maksaa yhtään enempää.

Kosteudenhallinnan näkökulmasta puukerrostalojen etu perinteisiin betonisiin kerrostaloihin verrattuna on vielä se, että puukerrostaloissa ei itsessään ole pitkiä kuivumisaikoja vaativia valuja.

Puurakentamisen kilpailukyky kustannusmielessä on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka on jarruttanut puukerrostalojen yleistymistä Suomessa, koska aiemmin betonielementtejä käyttämällä rakentaminen oli nopeampaa ja edullisempaa. Uusien teollisten tuotantomenetelmien ansiosta tilanne on kuitenkin muuttumassa, mikä johtaa puukerrostalojen kasvavaan suosioon.

Puukerrostalot ja paloturvallisuus

Ehkäpä yleisin kysymys, joka puukerrostaloasumiseen liittyy, on paloturvallisuus. Se on täysin luontevaa.

Itseasiassa puukerrostalot ovat paloturvallisempia kuin betoniset kerrostalot, koska puukerrostaloihin on rakennettu modernit ja automaattiset sammutusjärjestelmät, jotka reagoivat mahdolliseen tulipaloon nopeasti ja sammuttavat palopesäkkeen alkutekijöihinsä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jos ruoka sattuisi palamaan pohjaan ja palohälytin havaitsisi savua, niin sammutusjärjestelmät käynnistyisivät. Ei tosiaankaan, vaan järjestelmä tunnistaa kyllä sen, kun on tosi kyseessä. Lisäksi sammutustoimenpiteet kohdistetaan palopesäkkeeseen – ei koko taloyhtiöön.

Puukerrostalot ovat tyylikkäitä ja kotoisia

Me suomalaiset rakastamme luontoa ja arvostamme metsäisen luontomme tuottamaa satoa. Puun käyttämisellä rakentamisessa on meillä vuosisatojen perinteet ja olemme ylpeitä meillä vielä säilyneistä, satoja vuosia vanhoista, puukaupunginosista eri puolilla suomea. Puupinnat luovat rauhallisuutta ja niillä on tutkittu olevan stressiä lieventävä vaikutus verrattuna betoni- tai metallipintoihin.

Kukaan ei varmasti voi myöskään kiistää sitä, etteivätkö puukerrostalot ole tyylikkäitä. Puu on materiaali, jolla edustamme pohjoismaista designia parhaimmillaan, ja joka mahdollistaa monimuotoisen arkkitehtuurin, koska puu on kevyttä ja helposti muotoiltavaa materiaalia.

Esimerkkinä voisimme nostaa tämän tyylikkään kaksikerroksisen puukerrostalon, Vantaan Kulorastaan.

Ovatko puukerrostalot herättäneet mielenkiintosi? Tutustu puukerrostaloihimme!

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä