Search
Close this search box.

26.6.2019

Tontin kaavoitus uudelleen – milloin se on mahdollista?

Kirjoittaja

Jussi Tapola

Tontin kaavoitus uudelleen täydennys- tai lisärakentamista varten on jatkuvasti yleistyvä trendi etenkin kaupunkien ydinkeskusten ulkopuolisilla asuinalueilla. Tontin kaavoitusta muuttamalla taloyhtiö voi saada uutta rakennusoikeutta tontilleen jopa uuden kerrostalon verran. Rakennusoikeutta myymällä taloyhtiö voi rahoittaa parhaimmillaan vaikka koko putkiremonttinsa.

Milloin tontin kaavoitus uudelleen on mahdollista?

Tontin kaavoituksen mahdollisuutta voi tarkastella aluksi itse täysin silmämääräisesti. Jos tontilla on paljon tyhjää tilaa, esimerkiksi poikkeuksellisen isoja parkki- tai viheralueita, niin se on jo yksi indikaattori siitä, että lisärakentaminen tontille on mahdollista. Pelkkä käyttämätön tonttiala ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että siihen olisi mahdollista rakentaa mitään, vaan merkki siitä, että asiaa kannattaa alkaa tutkimaan tarkemmin.

Tontin kaavoitus -projektin aloittaminen ei vaadi taloyhtiöltä muuta kuin aloitteen tekemisen rakennusyhtiön suuntaan. Toki taloyhtiön osakkaat voivat alkaa selvittämään kaavoitusmahdollisuuksia myös itse kaupungin ja ulkopuolisen arkkitehdin tai konsultin kanssa, mutta usein vaivattominta ja edullisinta on ottaa rakennusyhtiö mukaan jo aikaisessa vaiheessa. Rakennusyhtiöllä on valmius kiinnittää hankkeeseen suunnittelijat ja muut tarvittavat asiantuntijat, joiden palkkaaminen jäisi muutoin taloyhtiön tehtäväksi ja maksettavaksi.

Lisäksi rakennusyhtiöllä on aina samat intressit kuin taloyhtiöllä. Molemmat haluavat maksimoida rakentamisen määrän, koska näin molemmat saavat projektista suurimman mahdollisen taloudellisen hyödyn. Mikäli kaavoitus viedään läpi ilman rakennusyhtiön näkemystä, on riskinä se, että lopullinen kaava ei ole rakennusyhtiön kannalta yhtä kiinnostava kuin tilanteessa, jossa rakennusyhtiön on päässyt vaikuttamaan kaavaan.

Miten projekti etenee, kun taloyhtiö ottaa rakennusyhtiöön yhteyttä?

Aloitamme jokaisen hankkeen tutustumalla taloyhtiöön. Lähdemme liikkeelle tapaamisesta taloyhtiönne edustajan kanssa, jotta pääsemme tutustumaan tonttiin. Mikäli taloyhtiöönne on tulossa putkiremontti, niin otamme mukaan myös linjasaneerauspuolen ammattilaisen, jolloin pääsemme keskustelemaan tulevan putkiremonttinne rahoittamisesta rakennusoikeuden myymisellä.

Tapaamisemme jälkeen olemme yhteydessä kaavoittajaan. Kaavoittajalta saamme raamit sille, millaisen rakennuksen tontille voi rakentaa. Mikäli kaavoittajan antamat raamit mahdollistavat sekä taloyhtiön että meidän kannaltamme järkevän projektin, niin aloitamme tekemään alustavia kaavoituskuvia ja arkkitehtiluonnoksia, jotka esittelemme taloyhtiölle.

Hankkeen aloittamiseksi taloyhtiöltä tarvitaan päätös tukemaan hanketta, jonka jälkeen teemme esisopimuksen ja aloitamme kaavoitusprosessin viemisen eteenpäin. Esisopimuksessa on määritelty selkeästi rakennusoikeuden hinta ja muut ehdot. Käynnistyttyään hanke ei sido taloyhtiön resursseja vaan yrityksemme hoitaa kaiken suunnittelutyön ja viranomaisyhteistyön.

Puukerrostalokonseptin kautta kanssamme on mahdollista päästä todella lyhyisiin työmaa-aikoihin. Vuonna 2018 lyhyin kerrostaloprojektimme kesti 7 kuukautta, mikä on lisärakentamisessa äärimmäisen tärkeää, jotta nykyisille asukkaille aiheutuu projektista mahdollisimman lyhytaikainen häiriö.

Esimerkki projektin kulusta:

  1. Tulemme katsomaan tonttianne
  2. Jos tontissa on potentiaalia, olemme yhteydessä kaavoittajaan
  3. Mikäli kaavoittaja näkee edellytyksen lisärakentamiselle, niin aloitamme neuvottelut taloyhtiön kanssa
  4. Esittelemme kaavoituksen reunaehtoihin perustuvan hankkeen luonnoksen taloyhtiölle
  5. Hankkeen alkamiseksi tarvitsemme taloyhtiön päätöksen tukemaan hanketta
  6. Teemme esisopimuksen taloyhtiön kanssa ja lähdemme viemään kaavoitusprosessia eteenpäin
  7. Rakennusprojekti alkaa yleensä noin 2 vuoden aikajänteelle esisopimuksen allekirjoittamisesta
  8. Rakentaminen kestää kohteesta riippuen puolesta vuodesta vuoteen
  9. Kaikki hoituu yhden toimijan kanssa, yhdellä sopimuksella, kiinteällä hinnalla ja sovitulla valmistumispäivällä

Ota yhteyttä

Jos kiinnostuit siitä, millaisia mahdollisuuksia tontin kaavoitus uudelleen voi tuoda taloyhtiöllenne, niin ole meihin yhteydessä. Aloitamme projektin tapaamisella ja katsomme sen jälkeen, millaisia mahdollisuuksia tonttinne pitää tällä hetkellä piilossa.

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä