Search
Close this search box.

17.9.2019

Täydennysrakentaminen saa taloyhtiön tontin tuottamaan

Kirjoittaja

Antti Leinonen

Täydennysrakentaminen on laaja konsepti, jonka tarkoitus on kehittää nykyistä asuinaluetta tai yhdyskuntarakennetta aluekohtaisesti. Vaikka terminologialla ei sinällään ole tässä yhteydessä merkitystä, niin hyvin usein täydennysrakentamisesta puhuttaessa tarkoitetaan oikeasti lisärakentamista. Täydennysrakentaminen on ikään kuin lisärakentamisen kattotermi.

Lisärakentaminen voi tarkoittaa esimerkiksi uusien asuintalojen rakentamista, kerrostalon lisäkerrosten rakentamista tai vanhan talon purkamista ja uuden rakentamista tilalle. Lisärakentaminen on siis tonttikohtaista täydennysrakentamista. Koska näillä termeillä tarkoitetaan puheessa usein samaa asiaa, niin käytämme tässä artikkelissa täydennysrakentamista kuvaamaan molempia rakentamisen muotoja.

Millaista taloudellista hyötyä täydennysrakentaminen tuo taloyhtiölle?

Taloudellinen hyöty taloyhtiölle syntyy, kun taloyhtiö myy tai vuokraa rakennusoikeutta omistamaltaan tontilta, tai kun taloyhtiö luovuttaa osan vuokraamastaan tontista rakennusyhtiölle. Rakennusoikeutta tontilleen taloyhtiön on mahdollista saada kaavamuutoksella. Joissain tapauksissa taloyhtiön tontilla saattaa olla jo valmiiksi käyttämätöntä rakennusoikeutta, jolloin kaavamuutoksia ei tarvitse tehdä.

Lue lisää kaavoitusprosessista täältä.

Tarkkoja summia, joita taloyhtiö voi saada rakennusoikeuden myymisestä, on hankala sanoa. Ostohintaan vaikuttaa eniten tontin sijainti ja rakennusoikeuden määrä. Lisäksi muun muassa maaperä sekä kaavoitukselliset yksityiskohdat voivat vaikuttaa tontin arvoon. Pääkaupunkiseudulla puhutaan usein 7-numeroisista summista, joita taloyhtiö voi kokonaisuudessaan saada rakennusoikeuden myymisestä. Tämän summan taloyhtiö voi käyttää esimerkiksi putkiremontin tai muun peruskorjauksen rahoittamiseen.

Lue lisää Lehto Total -paketista täältä, koska sen avulla taloyhtiön on mahdollista saada putkiremontti jopa ilmaiseksi.

Täydennysrakentamisella on myös välillinen vaikutus taloyhtiön nykyisten asuntojen arvoon

Täydennysrakentaminen parantaa taloyhtiön nykyisten asuntojen arvoa, koska alueen asukasluvun kasvaessa alueen palvelut kehittyvät. Palveluiden kehittyessä alueen kiinnostus kasvaa sekä uusien asukkaiden että rakennusyhtiöiden silmissä. Se tuo taas lisää asukkaita alueelle, jolloin palvelut jatkavat kehittymistään. Syntyy positiivinen kierre, minkä ansiosta alueen asuntojen arvo kasvaa.

Tämän vuoksi kaupungit kannustavat täydennysrakentamiseen asuinalueiden kehittymisen lisäämiseksi ja niiden vetovoiman kasvattamiseksi. Täydennysrakentamisesta hyötyvät siis kaupunki/kunta, taloyhtiö ja sen asukkaat, alueen muut asukkaat sekä rakennusyhtiö.

Onko täydennysrakentaminen aina järkevää?

Lähtökohtaisesti täydennysrakentaminen on aina järkevää. Yleisin huolenaihe taloyhtiön nykyisillä asukkailla on se, miten uusi talo tulee vaikuttamaan pihapiiriin ja maisemaan. Täydennysrakentaminen tuo kuitenkin monin tavoin hyviä puolia asukkaille. Esimerkiksi Lehto Total -palvelun avulla asukkaat voivat saada koko taloyhtiön kattavan putkiremontin jopa ilmaiseksi.

Toisinaan vastaan tulee sellaisia kohteita, että on järkevämpää purkaa koko talo, mikäli vaihtoehtona on laastarityyppinen putkiremontti. Tällaisissa tapauksissa remontin hinta ei välity kokonaan asunnon arvoon, minkä takia rakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen tilalla voi olla taloudellisesti järkevämpi vaihtoehto. Vaikka tällainen projekti on euromäärällisesti asukkaalle siinä hetkessä kalliimpi, niin se mahdollistaa hänelle uuteen asuntoon pääsemisen esimerkiksi 20 000 € lisäpanostuksella verrattuna putkiremontin kustannukseen.

Haluamme siis tuoda teille esiin kaikki mahdolliset vaihtoehdot, joista voitte valita mielestänne parhaan.

Rakentamiskonseptimme takaa työmaan nopean läpimenoajan

Vuonna 2018 nopein työmaamme valmistui seitsemässä kuukaudessa. Korkean laadun lisäksi täydennysrakentamisessa korostuu juurikin projektin nopea valmistumisaika, koska työmaasta aiheutuu aina vähintään pientä häiriötä viereisen talon asukkaille.

Mahdollistamme korkean rakentamisen laadun sekä nopeat läpimenoajat edistyksellisen rakentamiskonseptimme ansiosta. Esimerkiksi puukerrostalokohteissamme käytämme valmiita asuntomoduuleja, jotka ovat pitkän suunnittelutyön tulosta ja valmistettu omissa tehtaissamme Hartolassa ja Oulaisissa. Kuivissa tehdasolosuhteissa valmistetut moduulit takaavat kuivaketjun katkeamattomuuden tehtaalta valmiiseen rakennukseen saakka. Myös rakentamisen laatu pysyy tasaisena, kun rakentaminen epävakaissa ulko-olosuhteissa minimoidaan.

Kun lisäämme konseptiin huolellisen suunnittelun, niin rakentamamme asuintalot ovat korkealaatuisia, nopeita rakentaa sekä kohtuuhintaisia.

Lue lisää rakentamiskonseptistamme täältä.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko täydennysrakentamisen mahdollisuuksista tontillenne? Jos kiinnostuit, niin ota meihin yhteyttä, koska siten saat kaikista helpoiten selville, onko täydennysrakentaminen tontillenne mahdollista. Sovitaan tapaamisaika, niin tulemme tarkastamaan tonttinne!

Ota yhteyttä!

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä