Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto käynnistää muutosneuvottelut toimintansa tehostamiseksi ja rakennuskustannusten noususta aiheutuvan kustannuspaineen vähentämiseksi

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
24.3.2022 klo 8.30

Lehto käynnistää henkilöstönsä kanssa muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on löytää keinoja tehostaa Lehdon toimintaa ja vähentää rakennuskustannusten noususta aiheutuvaa kustannuspainetta.  Muutosneuvotteluilla tavoitellaan yhteensä noin 150 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä, joiden vaikutus vuodelle 2022 arvioidaan olevan noin 3 miljoonaa euroa.. Neuvottelut koskevat konsernin kaikkia yksiköitä pois lukien Remonttipartio Oy (putkiremontit) sekä Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy.

Toimitilat-palvelualueella neuvottelut koskevat suunnitelmia, jotka liittyvät toimintojen keskittämiseen entistä rajatumpiin asiakas- ja tuoteryhmiin, elinkaariliiketoiminnan lakkauttamiseen sekä yksiköiden tiivistämiseen. Asunnot-palvelualueella neuvotellaan henkilöstöresurssien sopeuttamisesta vallitsevaan markkinatilanteeseen, taloteknisten töiden toteutusmallista ja hoivarakentamisen tulevasta volyymistä.

Lehdon tehdastuotannossa neuvottelut koskevat toimenpiteitä, joilla vastataan asunto- ja toimitilarakentamisen muutoksiin. Mahdolliset toimenpiteet toteutetaan lomautuksina, työtehtävien muutoksina ja siirtoina toisiin tehtäviin vuoden 2022 aikana. Myös konsernin hallinto- ja tukipalvelut suunnitellaan vastaamaan asunto- ja toimitilarakentamisen muutoksia ja sisäistä palvelutarvetta.

Neuvotteluilla tai niiden lopputuloksella ei ole vaikutusta Lehdon vuoden 2022 koskevaan taloudelliseen ohjaukseen.

Lisätietoja:
Juuso Hietanen
Toimitusjohtaja
Puh. 050 343 4023

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä