Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj, sisäpiiritieto: Lehdon saneerausohjelmaehdotus on jätetty Oulun käräjäoikeuteen

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
17.6.2024 klo 16.45

Lehto Group Oyj:n (”yhtiö” tai ”Lehto”) yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Klaus Majamäki on jättänyt 17.6.2024 yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Oulun käräjäoikeuteen. Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen mukaan saneerausohjelma johtaisi yhtiön velkojien kannalta parempaan lopputulokseen kuin konkurssi. Saneerausohjelman tavoitteena on muun muassa mahdollistaa yhtiön 29.5.2024 julkistaman Energiarakentamisliiketoiminnan (määritelty alla) aloittaminen.

Saneerausohjelmaehdotuksen keskeinen sisältö:

 • Saneerausohjelma perustuu siihen, että yhtiö luopuu kokonaan Lehto-konsernin rakennusliiketoiminnasta ja suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin (”Energiarakentamisliiketoiminta”). Energiarakentamisliiketoimintaa on kuvattu tarkemmin 29.5.2024 julkistetussa pörssitiedotteessa.

 

 • Energiarakentamisliiketoiminnan käynnistämiseksi edellytetään, että yhtiö hankkii 2.500.000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta kolmen kuukauden kuluessa laskettuna siitä, kun päätös saneerausohjelman vahvistamisesta on saanut lainvoiman, ja 2.500.000 euroa vieraan tai oman pääoman ehtoista rahoitusta 31.12.2025 mennessä. Rahoituksen hankkimiselle asetettuja määräaikoja voidaan jatkaa saneerausohjelman valvojan hyväksynnällä.

 

 • Yhtiö on velvollinen huolehtimaan, että yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina konvertoidaan yhtiön osakkeiksi ainakin Lehto Invest Oy:n noin 10 miljoonan euron saatavan osalta 31.12.2024 mennessä.

 

 • Saneerausohjelmaan sisältyvän maksuohjelman mukaiset maksut rahoitetaan osaksi yhtiön omaisuuden realisointitoimin sekä yhtiön saataville tulevilla suorituksilla. Yhtiö on siten velvollinen myymään suurimman osan omaisuuseristään saneerausohjelmassa määrätyssä aikataulussa markkinaehtoiseen hintaan sekä perimään saneerausohjelmassa yksilöidyt saatavat.

 

 • Yhtiön saneerausvelkoja on saneerausohjelmassa järjestelty siten, että yhtiö pystyy suoriutumaan maksuohjelman mukaisista maksuista ja koroista yhtiön omaisuuden realisointituloilla sekä yhtiön Energiarakentamisliiketoiminnan rahavirralla.

 

 • Maksuohjelman kesto on noin 5 vuotta. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen viimeiset maksuohjelman mukaiset maksut erääntyvät 31.12.2029 ja vakuusvelkojen 30.11.2027.

 

 • Saneerausohjelmaan sisältyviä vakuusvelkoja on yhteensä 3.470.974,20 euroa. Vakuusvelkoja tulee maksaa vakuusomaisuutta realisoitaessa vakuusomaisuuden toteutuneen nettorealisaatioarvon määrästä, kuitenkin enintään vakuusvelan määrä. Vakuusveloille maksetaan vuotuista korkoa, jonka määrä on 6 kuukauden euribor lisättynä 2,5 prosentin marginaalilla. Koron määrä on aina vähintään 3,5 prosenttia.

 

 • Määrältään ja perusteeltaan selviä etuoikeudettomia saneerausvelkoja on yhteensä 19.222.141,28 euroa, sisältäen muun muassa yhtiön vaihtovelkakirjalainan. Etuoikeudettomien saneerausvelkojen määrää leikataan 90 prosenttia saatavien määrästä. Yhtiö on velvollinen maksamaan lisämaksusuorituksia etuoikeudettomille saneerausveloille saneerausohjelmassa määrättyjen edellytysten täyttyessä, muun muassa omaisuuserien myyntien ja saatavien perinnän onnistuessa ennakoitua paremmin.

 

 • Saneerausvelkojen, jonka peruste on ehdollinen tai määrä on enimmäismääräinen, maksut talletetaan sulkutilille, ja sulkutililtä varat tilitetään veloille vastaavasti kuin edellä etuoikeudettomille saneerausveloille, kun velan perusteesta ja määrästä on saatu luotettava selvitys. Maksuohjelmamaksut sulkutilille ovat 75 prosenttia velkaleikkauksen jälkeen jäljelle jäävästä epäselvien velkojen enimmäismäärästä. Tällaisia saneerausvelkoja on yhteensä noin 41.864.485,33 euroa. Riitaisten saneerausvelkojen määrä on 4.633.597,53 euroa.

 

 • Saneerausselvittäjä on päättänyt antaa yhtiölle luvan suorittaa kaikille enintään 1.000 euron suuruisten saatavien pienvelkojille heidän saatavansa. Selvittäjän tietojen mukaan yhtiö on maksanut kaikki tiedossa olevat pienvelat. Yhtiö on velvollinen maksamaan mahdollisesti maksamatta olevat edellä todetun määritelmän täyttävät pienvelat 30 päivän kuluessa laskettuna velkojan vaatimuksesta.

 

 • Yhtäläistä maksunsaantioikeutta (laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 2 §) huonommalla maksunsaantisijalla olevat saneerausvelat leikataan kokonaan, eli niiden maksuvelvollisuus poistuu kokonaisuudessaan saneerausohjelman vahvistamisen seurauksena.

 

 • Saneerausohjelman ennenaikainen päättäminen on mahdollista aikaisintaan 1.7.2025. Ennenaikaisen päättämisen edellytyksenä on, että yhtiö maksaa vakuusvelat ja niiden korot täysimääräisesti, etuoikeudettomien saneerausvelkojen maksuohjelmamaksut ja lisämaksusuoritukset täysimääräisesti sekä ennenaikaisen päättämiseen perustuvan erityisen lisämaksusuorituksen.

 

Lehto Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

 

Hannu Lehto, Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

+358 500 280 448

 

Veli-Pekka Paloranta, Talousjohtaja

+358 40 094 4074

 

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä