Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj, sisäpiiritieto: Lehto suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
29.5.2024 klo 14.55

Kuten Lehto Group Oyj (”Lehto”) on useassa yhteydessä tiedottanut, Lehto on vuoden 2024 aikana arvioinut vaihtoehtoja uusille liiketoiminta-alueille siirtymiseksi.

Lehdon hallitus on päättänyt suunnitelmasta, jonka mukaisesti Lehto suuntaa liiketoimintansa kiinteistöjen energiaratkaisuihin ja sähkövarastoihin (”Energiarakentamisliiketoiminta”), ja pyrkii luopumaan tytäryhtiönsä Lehto Components Oy:n rakennusteollisuuden komponenttien tehdasvalmistuksesta.

Energiarakentamisliiketoiminta

Kiinteistöjen energiaratkaisut

Lehdolla on pitkä kokemus kiinteistöhankkeiden kehittämisestä, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Lehto on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toteuttanut rakennuksiin erilaisia sähkö- ja lämpöenergiaratkaisuja, ja todennut uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon kasvun ja kiinteistöjen omien energiantuotantoratkaisujen kasvun luoneen kiinteistöille tarpeita ja mahdollisuuksia energian tehokkaampaan käyttöön.

Lehto pyrkii kehittämään ja toteuttamaan ratkaisuja, joilla saavutetaan energiasäästöjä ja parannetaan kiinteistöjen oman energian tuotannon ja energian käytön tasapainoa. Ratkaisut muodostuvat maalämmityksen, aurinkoenergian ja akkujen käytön yhdistämisestä.

Lehto arvioi, että energian tehokkaampi käyttö kasvattaa kiinteistöjen arvoa ja mahdollistaa kiinteistönomistajille uusia rahoitusratkaisuja.

Sähkövarastot

Sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkovoiman voimakas kasvu aiheuttaa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä epätasapainoa, mikä luo tarvetta sähkön väliaikaiseen varastointiin.

Energiavarastot mahdollistavat sähkön lataamisen ja purkamisen nopeasti ja ne toimivat erinomaisesti sähkön lyhytaikaisina varastoina. Kun sähkön tuotanto on suurta, sähkövarastoihin ladataan energiaa ja tuotannon ollessa alhaista niistä otetaan energiaa. Jo nykyisin sähköverkkoihin on liitettynä säätöreservejä, joiden avulla varaudutaan sähkön taajuuden, tuotannon ja kulutuksen muutoksiin. Reservien tarve on kuitenkin voimakkaasti kasvamassa uusiutuvien energialähteiden kasvun seurauksena.

Lehto suunnittelee toteuttavansa sähkövarastokokonaisuuksia palvelemaan edellä mainittuja sähkömarkkinoiden tarpeita. Lehdon kokemus kiinteistöjen hankekehityksestä, rakennushankkeiden toteuttamisesta, niihin liittyvästä suunnittelusta, tuotannosta, hankinnasta ja viranomaislupien käsittelystä sekä vakiintuneet yhteistyökumppanuudet luovat hyvän pohjan hankkeiden toteutukselle.

Reservimarkkinoilla Lehdon tavoitteena on palvella sähköverkkoyhtiöitä, sähkön tuottajia ja sähkön jälleenmyyjiä.

Energiarakentamisliiketoiminnan käynnistäminen

Energiarakentamisliiketoiminnan käynnistäminen tulee edellyttämään muun muassa Lehdon saneerausohjelman vahvistamista, uusia kumppanuuksia ja avainhenkilöitä sekä rahoituksen järjestymistä. Liiketoiminnan alkuvaiheen rahoitus koostuu Lehdon nykyisistä kassavaroista, emoyhtiön ja tehdastoimintojen omaisuuden myynti- ja/tai vuokratuotoista sekä uudesta oman ja vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta, josta Lehto käy parhaillaan neuvotteluita. Lisäksi Lehto on käymässä keskusteluita vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa mallista, jossa nykyinen 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina muunnettaisiin omaksi pääomaksi siten, että vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukainen osakkeen merkintähinta puolitetaan.

Lehdon tavoitteena on toteuttaa ensimmäiset kiinteistöihin asennettavat akkuratkaisut vuoden 2024 puolella. Pilottikohteet on jo määritelty ja niihin liittyvä suunnittelu on käynnistetty. Sähkövarastot tulisivat olemaan joko itse omistettuja tai vuokrattuja.

Lehto tulee kutsumaan varsinaisen yhtiökokouksen koolle päättämään muun muassa tarvittavien valtuutusten antamisesta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta uudelle liiketoiminta-alueelle siirtymiseksi ja tarvittavien yhteistyö- ja avainhenkilöjärjestelyiden toteuttamiseksi.

”Energiatuotannon käynnissä oleva murros kohti puhtaampaa tulevaisuutta haastaa meidät ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla. Energiaa on käytettävä ja tuotettava entistä viisaammin, mikä synnyttää uusia tarpeita mm. kiinteistöihin. Hajautetut energian tuotanto- ja varastointijärjestelmät liittävät tulevaisuudessa kiinteistöt osaksi energiainfraa. Laaja kokemuksemme rakentamisen kaikista vaiheista hankekehityksestä ylläpitoon antaa meille hyvät lähtökohdat tälle kasvusektorille”, sanoo Lehdon toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Hannu Lehto.

 

Lehto Group Oyj

Hallitus

 

 

Lisätietoja:

Hannu Lehto

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

+358 500 280 448

 

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä