Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj:n maksuton suunnattu osakeanti osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
19.3.2019 klo 10.00

Lehto Group Oyj:n (”Lehto”) hallitus on 18.3.2019 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista liittyen Lehdon vuonna 2016 käyttöön otettuun kannustinjärjestelmään ja sen ansaintajakson 2016 palkkion maksamiseen. Ohjelman perustamisesta ja keskeisistä ehdoista on kerrottu 20.12.2016 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakeannissa annetaan maksutta 58.691 Lehto Group Oyj:n uutta osaketta (”Antiosakkeet”) 25 Lehto-konsernin avainhenkilölle kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Antiosakkeet edustavat noin 0,1 prosenttia Lehdon osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen osakeannin toteuttamista. Antiosakkeet on tarkoitus rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kirjata avainhenkilöiden arvo-osuustileille sekä ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 21.3.2019 mennessä.

Antiosakkeiden antaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2018 Lehdon hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 5.800.000 osaketta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.

Lehdolla on ennen osakeannin toteuttamista 58.250.752 osaketta ja ääntä. Lehdon hallussa ei ole sen omia osakkeita. Antiosakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen Lehdon osakkeiden ja niiden tuottamien äänioikeuksien kokonaismäärä on 58.309.443. Antiosakkeet oikeuttavat tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 maksettavaan osinkoon, joka hallituksen 29.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemän ehdotuksen mukaisesti on 0,24 euroa osakkeelta.

Lisätiedot:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä