Search
Close this search box.

Lehto Group uudistaa rakennusalaa ja toi muilta toimialoilta tutun menetelmän teolliseen rakentamiseen

Lehto Group Oyj
Lehdistötiedote
10.5.2021 klo 7.30

Rakennusyhtiö Lehto Group uudistaa perinteistä rakentamisen toimintamallia ja on ottanut laajamittaisesti käyttöön tuotteen elinkaaren hallinnan. Uudistus vastaa toimialan haasteisiin, kuten rakentamisen kohoavaan hintatasoon ja heikkoon tuottavuuteen. Tuotteen elinkaaren hallinta on jo tavanomaista muilla teollisuuden toimialoilla, mutta teollisessa rakentamisessa se on vielä uutta.

 

Rakennusyhtiö Lehto Group on ottanut laajamittaisesti käyttöön tuotteen elinkaaren hallinnan (Product Lifecycle Management). Toisin sanoen yhtiö on kerännyt eräänlaisen digitaalisen työkalupakin, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot esimerkiksi puukerrostaloihin tulevista osista, tarvikkeista ja materiaaleista. Lisäksi on määritetty työjärjestys aina tuotekehityksestä suunnitteluun ja rakentamisesta ylläpitoon.

Suunnittelu ja rakentaminen nopeutuu ja yksinkertaistuu – hyötynä kustannussäästöt

Digitaalisen työkalupakin avulla rakennuksen suunnittelu voidaan aloittaa valmiista konseptista. Tämä nopeuttaa suunnitteluvaihetta, koska suunnittelija aloittaa työnsä käytännössä valmiista tuotevalikoimasta ja etenee määritetyn työjärjestyksen mukaan. Vastaavalla tavalla myös varsinainen rakennusvaihe nopeutuu.

Suunnittelun ja rakentamisen aikataulujen tiivistyminen tuo edellytykset kustannussäästöihin ja rakentamisen kustannustasoa on ylipäätään helpompi määrittää, koska tarvikkeet ja materiaalit on määritetty ennalta. Tuotteen elinkaaren hallinta takaa myös sen, että rakennuksen valmistuttua tiedetään tarkasti, mistä osista ja tarvikkeista se on tehty. Tämä puolestaan mahdollistaa kiinteistöjen huollon ja ylläpidon.

Useilla muilla teollisuuden toimialoilla, tuotteen elinkaaren hallintaa on hyödynnetty menestyksekkäästi jo pitkään. Esimerkiksi autoteollisuudessa on tyypillistä, että autojen osat on määritetty tarkasti ennen valmistusta ja tuotanto tehdään tehokkaasti asiakkaan valitsemien ominaisuuksien mukaisesti.

Teollisessa rakentamisessa tällaista menetelmää ei sen sijaan ole perinteisesti hyödynnetty: rakentamisessa ei ole käytetty tehokkaasti vakioituja tuotekirjastoja, modulaarisuutta tai tuotehallinnan konsepteja, jotka nopeuttaisivat ja tehostaisivat työtä. Valmiista rakennuksista ei myöskään löydy muiden toimialojen tapaan tarkasti dokumentoituna tietoa esimerkiksi siitä, minkälaisia materiaaleja on käytetty. Tämän seurauksena esimerkiksi kiinteistöjen huolto ja ylläpito vaikeutuvat.

Mahdollisuus nostaa rakentamisen teollista astetta

Tällä erää tuotteen elinkaaren hallinta on ulotettu yhtiön tehdastuotteiden valmistukseen (elementit, moduulit, puukerrostalojen tilaelementit). Käytännössä tämä helpottaa ja nopeuttaa Lehdon kohteiden suunnittelua, etukäteen tehtävää tehdasvalmistusta ja paikalla rakentamista sekä lisää laatua ja antaa selkeän kuvan kustannuksista. Lisäksi tuotteen elinkaaren hallintaa voidaan hyödyntää ylläpito- ja huoltoliiketoiminnan kehittämisessä.

Ennen kaikkea uudistus vie eteenpäin Lehdon tavoitetta nostaa rakentamisen teollista astetta eli hyödyntää yhä enemmän työmaille toimitettavia tehdastuotteita. Teollinen esivalmistus puolestaan on yksi rakentamisen megatrendeistä, joilla pyritään vaikuttamaan mm. kohtuuhintaisuuteen, laatuun, rakentamisen nopeuteen ja ekologisuuteen.

Ratkaisuja rakennusalan haasteisiin

Rakennusalalla on tällä hetkellä paljon haasteita, jotka liittyvät muun muassa laatuun, venyviin aikatauluihin ja budjetteihin sekä painavaan hiilijalanjälkeen. Lisäksi rakennusalan tuottavuus ei ole kehittynyt, kuten muilla toimialoilla.

”Me Lehdolla haluamme uudistaa rakennusalaa ja tavoitteemme on tehdä rakentamisesta laadukkaampaa, kohtuuhintaisempaa, nopeampaa ja ekologisempaa tuotteistamalla tuotteemme. Olemme tässä työssä vielä alussa, mutta uskomme, että tuotteen elinkaaren hallinta on yksi keino saavuttaa tavoitteemme.  Sen voima on jo todennettu muilla teollisilla toimialoilla. Kun viet autosi huoltoon niin sinulta kysytään rekisterinumero sekä ajetut kilometrit. Tämänkaltaiset uudistukset voivat aidosti tuoda ratkaisuja rakennusalan tämänhetkisiin haasteisiin sekä tuottavuuden kehittymiseen”, kertoo Lehdon kehitysjohtaja Arto Tolonen.

Lisätietoja:
Arto Tolonen, kehitysjohtaja, Lehto Group Oyj, puh. 040 556 8964

Haastattelupyynnöt:
Teija Kettunen, viestintäjohtaja, Lehto Group Oyj, puh. 040 771 6510

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä