Search
Close this search box.

1.3.2018

Kuinka tietomallintaminen muuttaa hankintainsinöörin työtä?

Kirjoittaja

Lehto Group

”Kyllähän tässä muuttuu 50 % omasta työstä. Tietomallintamisen suurin hyöty meidän työssä on saada hankinnan lähtötiedot eli määrät, massat ja laadut luotettavasti ja yksiselitteisesti”, kertoo Lehdon Hyvinvointitilat-palvelualueen hankintapäällikkö Sakari Juujärvi.

Toinen 50 % hankintainsinöörin työstä on rakennusteknistä tuntemusta ja neuvotteluosaamista, minkä tärkeys korostuu entisestään.

”Hankinnan tärkein tehtävä on kartoittaa toimittajakenttää, vertailla materiaalien ominaisuuksia ja kilpailuttaa hankintoja. Tietomallintamisen myötä sille vapautuu lisää aikaa”, Juujärvi kiittelee.

Tietomalli vähentää tulkintavirheitä

Juujärven kollega hankintainsinööri Juulia Junttila kehuu tietomallin visuaalisuutta. ”Tietomallista hankintainsinööri voi havainnoida rakennusten muodot ja monimutkaiset rakenteet paremmin. Paperia ei jää ikävä”, Junttila toteaa.

”Jos pistetään kolme kokenutta mestaria riviin lukemaan paperilta betonirakenteisten pilarien ja palkkien välisiä liitoskohtia, niin saadaan takuuvarmasti kolme erilaista vastausta. Tietomalli osoittaa liitososan rakenteen sataprosenttisesti. Kolmiulotteisuus sulkee pois tulkinnan ja erehtymisen mahdollisuuden”, Juujärvi täydentää.

Tietomallintaminen muuttaa perinteistä hankintatoimea oleellisesti myös siksi, että Lehdolla hankinta valmistuu jo suunnitteluvaiheessa, jossa jopa 80 % rakennushankkeen kustannuksista lukitaan.

”Jo ennen kaupantekovaihetta kerromme suunnittelijoillemme, mitä vakiokomponentteja suunnittelupöydällä käytetään. Tämä työtapa madaltaa sekä suunnittelijan että hankinnan stressitasoa”, Juujärvi kertoo.

LEKA-akatemiasta potkua tietomallintamiseen

Rakentamisen tuotantoketjun tehostaminen digitaalisin menetelmin on Lehdon strateginen kärkihanke, joka nimettiin talon sisällä ”LEKA:ksi”. Nimi kuvaa toimintatavan merkittävää muutosta, jonka punaisena lankana tietomallit toimivat läpi tuotantoketjun.

Tammikuussa Lehto tiedotti käynnistäneensä LEKA-tietomalliakatemian henkilöstölleen. Junttila osallistui koulutukseen ensimmäisten joukossa.

”Hankintainsinöörinkin on tärkeää tietää, miten tietomalli syntyy, vaikka hankintainsinööri ei mallia itse rakennakaan. LEKA-akatemiassa opettelemme tulkitsemaan tietomallia esimerkiksi Solibri Model Checkerin avulla”, Junttila kertoo.

Tietosisällön ja tarkkuuden on vastattava asetettuja vaatimuksia, jotta malleja voidaan tehokkaasti hyödyntää. Moni rakennusalalla epäileekin, ovatko mallit riittävän tarkkoja hankintaan ja laskentaan. Mitä ajattelette tästä Sakari Juujärvi ja Juulia Junttila?

”Kaikki kiteytyy siihen, että tietomalli on oikein tehty. Muutoin se ei palvele ketään. Siksi tietomallien laadunvarmistuksessa tarvitaankin erityistä tietomalliasiantuntijan taitoa”, he vastaavat kuin yhdestä suusta.

Ovatko tavarantoimittajat valmistautuneet tietomallintamiseen?

”Osa on, osa ei. Esimerkiksi suurimmat keittiökonevalmistajat ovat jo tehneet tuotteistaan 3D-malleja, mutta mallintaminen vaatii vielä ponnisteluja. Uskon, että tietomallintamisessa etunenässä olevat toimittajat haalivat markkinaosuutta tulevaisuudessa. Ne ovat kovia toimijoita, jotka pysyvät mukana murroksessa”, Juujärvi arvioi.

Tulevaisuudessa siintää myös Lehto-konsernin yhteinen haave, että kun arkkitehti valitsee rakennukseen tuotteen vakiokomponenttikirjastosta, niin samalla muodostuu ostotilaus, jolle hankintainsinööri määrittää vain toimitusajan.

”Siihen voi tosin mennä aikaa, että meidän ja toimittajan järjestelmät kättelevät toisiaan”, Juujärvi pohtii.

”Ajatusleikkinä olisi hienoa, että tekoälyn algoritmi ratkaisisi esimerkiksi toimitusajan tai säätietojen perusteella, että nyt on tammikuu ja tarvitaan pakkaskeleille sopivat suojaukset tilattaviin oviin.”

Junttila nyökyttelee innoissaan ja jatkaa: ”Rutiinitilauksia ja työmaiden tarpeiden kirjaamista voisi ehkä jossakin vaiheessa automatisoida.”

Toiminnan kasvaessa tarvitsette lisää uusia työkavereita. Millaisia terveisiä haluaisitte lähettää heille?

”Tärkeintä on olla utelias ja avoin uusille haasteille. Meille hankintaan voi tulla töihin ilman tietomallintamisen perustietämystäkin, sillä sitä saa LEKA-akatemian kautta ja työtä tekemällä”, Junttila kertoo.

Tulevilta työkavereiltaan Junttila ja Juujärvi odottavat kustannustietoisuutta, neuvottelutaitoa ja sosiaalisuutta. Tärkeää on tuntea hyvin markkinoilla tarjolla olevat materiaalit ja palveluiden tarjoajat. Myös Ryhti-, YSE98- ja urakkasopimusten tuntemus on hankintatyössä tärkeää ja näihin Lehto järjestääkin säännöllisesti omaa koulutusta.

”Meidän hankintatiimissä on puu- ja tuotantotalouden sekä rakennusalan insinöörejä. Tiimimme monipuolinen koulutus- ja työkokemus tuo paljon etuja. Kokemusta meillä on hankinnan lisäksi esimerkiksi taloteollisuudesta, suunnittelusta, työmaalta, laskennasta ja teknisestä myynnistä”, Junttila luettelee.

Mikä hankintainsinöörin työssä on palkitsevinta?

”Parhaalta tuntuu se, kun huomaa, että omalla toiminnallaan on voinut vaikuttaa kohteen aikataulullisen ja taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseen. Kun kohde on luovutettu ja taloudellinen loppuselvitys on tehty, voi taputtaa itseään tyytyväisenä rintaan”, Junttila ja Juujärvi toteavat yhteen ääneen.

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä