Search
Close this search box.

29.5.2020

Lehdon kysely selvitti: Putkiremonttihankkeen suunnittelijalta odotetaan asiantuntemusta ja referenssejä

Jaakko Hartikainen - Lehto Group

Kirjoittaja

Jaakko Hartikainen

Lehto toteutti toukokuussa kyselyn isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksien päättäjille. 

Lehto toteutti toukokuussa kyselyn isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksien päättäjille (N=48). Kyselyssä selvitettiin,

  • mitä asioita odotetaan ja arvostetaan kerrostalon putkiremontin hankesuunnitteluraportissa.
  • mitä asioita taloyhtiö pitää tärkeinä, jotta hankesuunnitelmassa tulisi tilaajan toiveet ja näkemykset parhaiten esille.
  • minkä tahon tekemää hankesuunnitelmaa arvostettiin eniten ja
  • mitkä asiat vaikuttavat hankesuunnittelijan valintaan.

 

Hankesuunnitelmaraportin selkeys on tärkeintä

Yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi kyselyssä nousi hankesuunnitelmaraportin selkeys. Jatkotoimenpiteet tulee esittää selkeästi ja kansantajuisesti, ymmärrettävällä kielellä. Tämähän on ymmärrettävää: yleensä hankesuunnitelma tehdään siitä syystä, että tilaaja ymmärtäisi miten ja millainen putkiremontti kannattaa tilata. Raporteissa on usein kartoitettu kiinteistön lähtötiedot, esitelty ammattislangilla useita menetelmiä ja remontin laajuuksia sekä urakkamuotoja. Näistä tiedoista ei ole kuitenkaan mitään hyötyä, jos taloyhtiö ja hankesuunnittelija eivät tee yhdessä johtopäätöstä siitä, miten putkiremonttihankkeessa kannattaa jatkossa toimia.

Kyselyssä korostui, että hankesuunnitelman on tärkeää selvittää myös taloyhtiön osakkaiden maksuvalmiutta ja halukkuutta putkiremontin investointiin. Lisäksi sen pitää selvittää yhteistä strategiaa sille, millaista laatutasoa kiinteistössä tavoitellaan. Moni kauhistelee putkiremonttien hintoja, ”ylikorjaamista” sekä energiainvestointeja, joiden takaisinmaksuajat karkaavat pitkälle tulevaisuuteen.

Yksikään taloyhtiö ei ole toisen kopio. Asuminen on suurin kuluerä suomalaisten taloudessa ja siksi jokaisessa remonttihankkeessa tulisi kuulla ensisijaisesti taloyhtiön asukkaita ja osakkaita. Heidän tarpeidensa ymmärtäminen ja kiinteistön lähtötiedot muodostavat yhdessä parhaan kuvauksen siitä, miten kyseisen taloyhtiön hanketta tulisi edistää.

 

Perinteiset toimintamallit ovat muuttumassa

Putkiremontin hankesuunnitelmia toteuttavat nykyään useat eri tahot, kuten kuntotutkijat, isännöitsijät, suunnittelijat, rakennuttajakonsultit sekä urakoitsijat. Rakennuttajakonsultit ja suunnittelijat on totuttu näkemään hankesuuunnitelmien tekijöinä, mutta urakoitsijat ovat kuitenkin yhä useammassa putkiremontissa myös hankesuunnittelijana. Tämä trendi on kasvussa ja tähän löytyy muutama tärkeä syy.

Yksi tärkein asia on putkiremonttien urakointimallien laajentuminen. Hankesuunnitelmien jälkeen voidaan valita urakoitsija, vaikka toteutussuunnitelmat eivät olisi vielä valmiina. Urakoitsija pystyy tarjoamaan putkiremontin urakan ja toteutussuunnittelun heti hankesuunnitteluvaiheen jälkeen. Tällöin taloyhtiölle on suureksi hyödyksi se, että urakoitsija on mukana myös hankesuunnittelussa.

 

Referenssit ratkaisevat

Kyselyssä kävi ilmi, että hankesuunnittelijan valintaan vaikuttavat eniten asiantuntijuus ja referenssit. Edullisin hinta vaikutti valintaan vähiten. Suunnitelman ostaminen koetaan helpoksi, kun tilaaja ymmärtää sisällön ja hinta on selvästi tiedossa. Lehdon tuotteistettu hankesuunnitelma vastaa tähän tarpeeseen.

Hankesuunnitelman tekijältä vaadittava asiantuntijuus korostuu tuotteistetun ja selkeään hinnoitteluun perustuvan hankesuunnitelman toteutuksessa. Lehto on toteuttanut pitkälle toista sataa putkiremonttia taloyhtiöille ja yli 50 putkiremontin hankesuunnitelmaa. Tämä kokemus ja asiantuntijuus antaa edellytykset ymmärtää hankesuunnitelman merkityksen ja tärkeyden sekä sen, mitä hankesuunnitelmalla halutaan saavuttaa ja miten se on tehtävissä.

 

Lue lisää:

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä