Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Lehto Group Oyj

Pörssitiedote 
2.3.2018 klo 20.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Lehto Group Oyj (”Lehto”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä.

Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n omistusosuus Lehdon osakkeista ja äänistä on 1.3.2018 noussut yli viiden (5) prosentin rajan.

Lehdolla on yhteensä 58 250 752 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,37 % 5,37 % 58 250 752

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi   Suora
(AML 9:5)
Välillinen 
(AML 9:6 and 9:7)
Suora 
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000081138  – 3 125 248  5,37 %
YHTEENSÄ   3 125 248  – 5,37 %

Lehto Group Oyj

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja, Lehto Group Oyj
Puh. 0400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä