Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Ensimmäisen vuosipuoliskon tappiot heikentävät Lehdon koko vuoden taloudellista näkymää

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
6.8.2019 klo 8.00

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2019 on samalla tasolla tai alhaisempi kuin vuonna 2018 (vuoden 2018 liikevaihto 721,5 miljoonaa euroa) ja koko vuoden 2019 liiketulos tulee jäämään negatiiviseksi voimakkaasti tappiollisen ensimmäisen vuosipuoliskon takia (liikevoitto 37,2 miljoonaa euroa, eli 5,2 % liikevaihdosta vuonna 2018).

Liikevaihtonäkymää heikentää viiveet toimitilahankkeiden käynnistymisessä. Liiketulosnäkymän heikentymisen keskeisin syy on merkittävästi ennakoitua suuremmat tappiot peruskorjaushankkeista. Liikevoittonäkymää heikentää myös yksittäiset tappiolliset projektit Hyvinvointitilat- ja Toimitilat-palvelualueilla sekä asuntojen myyntihintojen lievä aleneminen.

Ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta rasittavat noin 15 miljoonan euron tappiot peruskorjaustoiminnasta ja noin 6 miljoonan euron tappiot Ruotsin liiketoiminnasta. Koko vuotta koskevassa arviossa on otettu huomioon peruskorjausliiketoiminnasta ja Ruotsin yhdestä hankkeesta syntyvät tappiot.

Näkymä perustuu yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien rakennushankkeiden etenemisestä ja yrityksen arvioon vuoden 2019 aikana aloitettavista ja myytävistä rakennuskohteista, sekä tämänhetkiseen näkemykseen asuntomarkkinoiden kehittymisestä.

Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat asuntojen kysynnän heikentyminen, viiveet hoiva-, koulu- ja toimitilahankkeiden käynnistymisessä, sekä projektien loppuunsaattamiskustannusten kasvu.

Lehdon toimitusjohtaja Hannu Lehto:

”Viime vuosien voimakas kasvu ja laajentuminen monella alueella samanaikaisesti ovat tuottaneet kuluvalle vuodelle tappioita. Muutamat kasvun aikana tehdyt liiketoimintapäätökset ja projektit ovat osoittautuneet vääriksi ja huonosti strategiaamme sopiviksi. Vaikka olemme jo tehneet korjaavia toimenpiteitä, niin tulosvaikutukset näkyvät vasta viiveellä.

Pääosa liiketoiminnastamme on tervettä ja kannattavaa ja perustuu strategisiin kilpailuetuihimme: suunnittelun johtamiseen, vakioituihin ratkaisuihin ja tehdasvalmistukseen. Niillä liiketoiminta-alueilla, jotka perustuvat strategisiin kilpailuetuihimme, on toiminta myös taloudellisesti tervettä. Näihin aiomme jatkossa selkeämmin keskittyä.

Toiselle vuosipuoliskolle odotamme selvää tuloskäännettä, kun pitkään kestäneet tappiolliset hankkeet saadaan päätökseen.”

Aiemmin 9.5.2019 julkaistu näkymä oli:

Lehto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2019 on samalla tasolla kuin vuonna 2018 (vuoden 2018 liikevaihto 721,5 miljoonaa euroa) ja liikevoitto on 2-6 % liikevaihdosta (5,2 % vuonna 2018).

Lisätiedot:

Hannu Lehto, toimitusjohtaja, puh. 0500 280 448
Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja, puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä