Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto Group muokkaa organisaatiorakennettaan

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote 17.2.2017 klo 8.00 (EET)

Lehto Group muokkaa organisaatiorakennettaan

Lehto Group -konsernin organisaatiorakenne on vuoden 2016 alusta lähtien perustunut neljään palvelualueeseen: Toimitilat, Asunnot, Hyvinvointitilat ja Korjausrakentaminen. Palvelualueiden asiakkaat, heille tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä rakennushankkeiden toteutustapa ovat erityyppisiä alueesta riippuen.

Palvelualueiden sisällä on tähän saakka toiminut tytäryhtiöitä, joita on johdettu tulosvastuullisina yksiköinä.  Palvelualueilla ei ole ollut erillistä johtoa, vaan palvelualueiden liiketoimintaa on ohjattu palvelualuekohtaisilla ohjausryhmillä. Niissä on ollut edustettuna palvelualueen liiketoimintaan liittyvien tytäryhtiöiden johtohenkilöt sekä konsernin johto.

Lehto jatkaa toimintansa organisoimista palvelualueittain. Palvelualueille on nimetty johtajat, joiden vastuulla on liiketoiminnan johtaminen palvelualuekohtaisten strategioiden mukaisesti.

Organisaatiomuutoksen keskeisenä tavoitteena on tytäryhtiöiden päällekkäisien toimintojen yhdistäminen sekä niiden resurssien ja osaamisen laajempi hyödyntäminen palvelualueen sisällä.

Lehto-konsernin uusi johtoryhmä 1.3.2017 alkaen on seuraava:

      –          Hannu Lehto, toimitusjohtaja                                                   
      –          Asko Myllymäki, liiketoimintajohtaja
      –          Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
      –          Pasi Kokko, johtaja, Asunnot-palvelualue
      –          Jaakko Heikkilä, johtaja, Toimitilat-palvelualue
      –          Tuomo Mertaniemi, johtaja, Hyvinvointitilat-palvelualue
      –          Pekka Lindeman, johtaja, Korjausrakentaminen-palvelualue
      –          Timo Reiniluoto, johtaja, Liiketoiminnan tukipalvelut

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Hannu Lehto, puh. 0500 280 448, hannu.lehto@lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä