Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto ja pankit ovat sopineet rahoituksesta osana noin 50 miljoonan euron rahoituskokonaisuutta

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
20.5.2022 klo 8.30

Lehto Group Oyj (”Lehto”) tiedotti 28.4.2022 valmistelevansa rahoituskokonaisuutta päivitetyn strategiansa toteuttamiseksi. Lehto on allekirjoittanut sitovan esisopimuksen (”Esisopimus”) OP Yrityspankki Oyj:n (”OP”) ja Nordea Bank Oyj:n (”Nordea”) kanssa uuden rahoituksen järjestämisestä. Esisopimuksessa on sovittu pankkirahoituksen määristä, pääehdoista ja periaatteista sekä vaihtovelkakirjalainan toteuttamisen keskeisistä ehdoista.  

Esisopimus on osa valmisteltavaa noin 50 miljoonan euron rahoitusratkaisua, jonka keskeiset elementit ovat:

 • Putkiremontit-liiketoiminnan myynti (noin +29 miljoonaa euroa)
 • RCF-luottolimiitti pankeilta (noin +13 miljoonaa euroa)
 • RS-rahoitus pankeilta meneillään oleviin ja alkaviin asuntorakennushankkeisiin (noin +26 miljoonaa euroa)
 • Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (noin +15 miljoonaa euroa)
 • Uusi rahoitus korvaa nykyisen RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainat, jotka maksetaan takaisin (noin -32 miljoonaa euroa)

Esisopimuksen mukaisesti OP ja Nordea ovat sitoutuneet myöntämään uuden 13 miljoonan euron RCF-luottolimiitin, joka on voimassa 31.3.2024 saakka. Lisäksi pankit sitoutuvat rahoittamaan niin sanottuja RS-asuntokohteita noin 26 miljoonalla eurolla vuosien 2022–2023 aikana.  Esisopimuksen pohjalta laadittava uusi rahoitussopimus ("Uusi rahoitussopimus") tulee korvaamaan Lehdon nykyisen syndikoidun luottolimiitin (Revolving Credit Facility, RCF), josta on käytössä 25,1 miljoonaa euroa.

Uuden rahoitussopimuksen voimaantulo edellyttää putkiremontit-liiketoiminnan myynnin toteutumista, vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun toteutumista ja aiemman RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainojen takaisinmaksua 30.6.2022 mennessä. Sopimukseen sisältyy myös vakuuksia sekä kassavarojen minimimäärään ja käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja, osingonjakokielto sopimuksen voimassaoloaikana sekä yhtiön toimintaan, hallituksen kokoonpanoon ja puheenjohtajaan liittyviä ehtoja.

Rahoituskokonaisuuden arvioidaan parantavan Lehdon kassavirtaa noin 50 miljoonalla eurolla, mistä valtaosan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 aikana. Putkiremontit-liiketoiminnan myyntiä lukuun ottamatta rahoituskokonaisuudella ei ole välitöntä tulosvaikutusta. Aiemmin 28.4.2022 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti putkiremontit-liiketoiminnan myynnillä arvioidaan olevan seuraavat vaikutukset Lehdon keskeisiin vuoden 2022 taloudellisiin tunnuslukuihin:

 • Arvio myyntivoitosta aiheutuvista kertaluonteisista vaikutuksista:
  • Tilikauden tulos paranee noin 30 miljoonaa euroa
  • Oma pääoma paranee noin 30 miljoonaa euroa
  • Vuoden 2022 nettokassavirta paranee noin 29 miljoonaa euroa
  • Omavaraisuusaste paranee noin 6–7 %-yksikköä
 • Putkiremontit-liiketoiminnan myynnin arvioitu vaikutus vuoden 2022 liikevaihtoon ja -tulokseen
  • Liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee noin -36 miljoonaa euroa
  • Liiketulos jatkuvista liiketoiminnoista heikkenee noin -5 miljoonaa euroa

Rahoitusratkaisun lisäksi yhtiössä on aiemmin julkistetulla tavalla toteutettu henkilöstövähennyksiä, ja yhtiö on ulkoistanut ja ulkoistamassa tonttejaan kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi.

Lisätietoja:

Juuso Hietanen                                                                                 
Toimitusjohtaja                                                                                
Puh. 050 343 4023

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074                                                                      

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä