Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto jatkaa avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää vuonna 2021

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
18.2.2021 klo 8.00 (EET)

Lehto Group Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa konsernin avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä:

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on yhden vuoden ansaintajakso ja kahden vuoden sitouttamisjakso. Avainhenkilöille asetetaan ansaintajaksolle tavoitteet, joiden saavuttamisen perusteella avainhenkilölle lasketaan tulospalkkio. Tämä tulospalkkio muunnetaan hallituksen päättämällä palkkiokertoimella korotetuksi osakemääräksi, jota vastaavan palkkion henkilö saa kahden vuoden sitouttamisjakson päätyttyä. 

Sitouttamisjakson päättymisen jälkeen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu enintään 60 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernijohdon jäsenet. Jos kaikkien kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden tulospalkkiot muunnetaan kokonaisuudessaan osakkeiksi, ansaintajaksolta 2021 maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään noin 1 000 000 Lehto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Lehto Group Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä