Search
Close this search box.

Sisäpiiritieto, Lehto Group Oyj: Myyntihintojen alennukset ja kertaluonteiset erät heikensivät Lehdon tulosta ennakoitua enemmän. Toteutuneet myynnit vahvistavat kassavirtaa.

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
30.1.2023 klo 14.30

Lehto Group Oyj:n vuoden 2022 liiketulos tulee olemaan aikaisempia arvioita alempi ja muutoksen taustalla on neljä keskeistä syytä:

  • Lehto on parantanut maksuvalmiutta ja kassavirtaa myymällä joitakin asuntokohteitaan merkittävillä alennuksilla. Myynneistä aiheutuu tuloslaskelmaan tappiota, mutta ne parantavat kassavirtaa. Kyseiset asuntomyynnit myös pienentävät merkittävästi yhtiön myymättömien asuntojen kantaa.
  • Tietyt vuodelle 2022 suunnitellut omaisuuden myynnit siirtyivät vuodelle 2023.
  • Luottotappiot ja muut kertaluonteiset erät ovat aikaisempaa arviota suurempia.
  • Joidenkin toimitila- ja puukerrostaloprojektien kulut ovat kasvaneet

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Lehdon vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin 345 miljoonaa euroa (404 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja liiketulos jatkuvista toiminoista oli noin -42 miljoonaa euroa (-28 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon laskun keskeisimpinä tekijöinä ovat toimitilaliiketoiminnan volyymin lasku ja asuntokohteiden vähäiset aloitukset vuoden 2022 aikana. Tappiolliset toimitila- ja puukerrostalohankkeet, loppuvuonna toteutettujen asuntomyyntien hinnanalennukset, kertaluonteiset sopimuksista irtaantumisten kustannukset ja luottotappiot heikensivät liiketulosta. Betoniasuntohankkeiden kannattavuudet pysyivät kohtuullisella tasolla.

Vuoden 2022 päättyessä meneillään olevaista asuntohankkeista valtaosa tehdään sijoittajille, mikä tuo yhtiölle tasaista kassavirtaa ilman myyntiriskiä. Tulevaa kassavirtaa parantavat myös omaisuuserien myynnit ja useiden hankkeiden loppuvaiheeseen painottuvat maksupostit.

Aikaisempi vuotta 2022 koskeva näkymä oli:

Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee edellisvuodesta yli 10 % (404,1 miljoonaa euroa vuonna 2021), ja että liiketulos on yli 27 miljoonaa euroa tappiollinen.

Heikentyneen näkymän taustalla olivat erityisesti taseomaisuuserien myynnissä tapahtuneet viiveet ja niiden ennakoitua alhaisemmat myyntihinnat sekä yleinen markkinatilanteen heikentyminen.

Lisätietoja:
Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, puh. 050 343 4023
Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja, puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä