Search
Close this search box.

Sarkolan koulu

Sarkolan koulu on noin 350 oppilaan alakoulu ja oppimisympäristö, jossa on 1.–6.-luokkien lisäksi opetustilat kuudelle erityisopetuksen pienryhmälle. Tilat mahdollistavat luovat ja joustavat opetusjärjestelyt sekä erilaisten koulun tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen. Koulun monipuoliset tilat antavat paremmat puitteet myös tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiin. Lisäksi hankkeessa toteutuivat Kouvolan kaupungin määrittämät kestävän kehityksen tavoitteet.

Kohteen tiedot

Toukotie 31
Osoite

Kouvola
Kaupunki

2022
Rakennusvuosi

Lehto Tilat Oy
Toteuttaja

4827 m²
Pinta-ala

Opetustilat ovat Sarkolan koululla kahdessa kerroksessa ja oppilaat pääsevät kulkemaan ulkokautta suoraan omiin opetussoluihinsa. Tilat ovat hyvin muunneltavissa ja niitä voidaan avata, sulkea ja yhdistellä sen mukaan, minkä kokoisia huoneita tarvitaan. Myös käytävätiloja pystytään valjastamaan innovatiivisesti työskentelyyn.

Koulun sydämessä on keskusaula, jonne sijoittuvat ruokala, avoaula, ”jättiläisen portaat” ja musiikkiluokka. Keskusaula toimii kaiken koulun yhteisen toiminnan eläväisenä ja muuntuvana areenana. Se on myös osa oppimisen, yhdessä tekemisen, esiintymisen ja viihtymisen kokonaisuutta. Lisäksi aulassa on tilaa hiljaiseen työskentelyyn ja iltapäivästä tilaa hyödyntävät muun muassa iltapäiväkerhon toiminnot.

Kilpailutus ja rakentaminen

Kilpailullinen neuvottelumenettely mahdollisti toteutusvaihtoehdoista keskustelemisen jo ennen tarjouspyynnön julkaisemista, ja yksityiskohtia pystyttiin hiomaan vielä sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Urakoitsijan laadullisena arvosteluperusteina kilpailutuksessa olivat muun muassa sisätilojen toiminnallisuus ja muunneltavuus, piha-alueiden toiminnallisuus ja toimintojen monipuolisuus, energiatehokkuus sekä julkisivujen arkkitehtuuri. Lehto Tilojen suunnitteluratkaisun todettiin sopivan ympäröivään rakennuskantaan ja erottuvan hyvin julkisena rakennuksena. Tavoitteeksi asetettiin rakentaa toimiva, viihtyisä, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, kustannustehokas ja joustavatilainen koulu.

Sarkolan koulu on rakenteeltaan betonirunkoinen ja arkkitehtuuriltaan näyttävä sekä raikas. Koulun piha-alueet on suunniteltu liikkumaan kannustaviksi ja yhdessä urheilupuiston kanssa koulu muodostaakin aluetta elävöittävän kokonaisuuden.

Urakka toteutettiin KVR-hankkeena, jossa urakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta. Rakentaminen alkoi maaliskuussa 2021 ja koulu aloitti opetuskäytössä syksyllä 2022.

Energiatehokkuus ja hiilijalanjälki

Energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen kiinnitettiin hankkeessa erityisesti huomiota. Jo hankkeen tarjouspyynnössä oli määritetty vähimmäisvaatimuksena muun muassa määräysten tasoa alempi energiatehokkuus sekä hiilijalanjäljen laskeminen jo tarjousvaiheessa. Myös taloteknisissä järjestelmissä on kiinnitetty huomiota energiatehokkuuteen. Urakoitsijalta edellytettiin myös hyvää rakentamisen aikaista laadunhallintaa, mukaan luettuna kosteudenhallinta.

Vastuullisuuden teemaa kunnioitettiin myös urakkasopimuksen työllisyysehdolla, jonka mukaan kaksi kouvolalaista pitkäaikaistyötöntä työllistettiin rakentamisen aikana.

Tutustu myös näihin

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Lehto palvelee valtakunnallisesti. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous – palaamme pikaisesti asiaan.