Search
Close this search box.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
25.1.2019 klo 11.45

Lehto Group Oyj (”Lehto”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä. Ilmoituksen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien OP-Suomi Pienyhtiöt- ja OP-Suomi-sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Lehdon osakkeista ja äänistä on 23.1.2019 laskenut alle viiden (5) prosentin rajan.

Lehdolla on yhteensä 58 250 752 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Liputusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: OP-Rahastoyhtiö Oy, 0743962-2
Ilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus
Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 23.1.2019

OP-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen rahastojen yhteenlaskettu osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta (B) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,71 % 4,71 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,29 % 5,29 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja / osakelaji (ISIN-koodi):
FI4000081138
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Yhteensä
Osakkeiden ja ääänten lukumäärä 2 743 169 0 2 743 169
Oosakkeiden ja äänten %-osuus 4,71 % 0 4,71 %

Lisätiedot:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä