Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Lehto Group Oyj

Pörssitiedote

1.3.2018 klo 10:00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Lehto Group Oyj (”Lehto”) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Asko Myllymäeltä.

Ilmoituksen mukaan Asko Myllymäki on 28.2.2018 myynyt Lehdon osakkeita nopeutetussa tarjousmenettelyssä (”Osakemyynti”). Osakemyynnin toteutuksen yhteydessä Asko Myllymäen omistusosuus Lehdon osakkeista ja äänistä laski alle 5 prosentin rajan. Yhtiö on tiedottanut Osakemyynnistä 1.3.2018.

Lehdolla on yhteensä 58 250 752 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Asko Myllymäen osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteenlaskettu
%-osuus (A + B)
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 1,10 % 1,10 % 58 250 752
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 8,25 % 8,25 % 58 250 752

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 and 9:7)
FI4000081138 643 397 1,10 %
YHTEENSÄ 643 397 1,10 %

Lehto Group Oyj

Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja

Hannu Lehto, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja, Lehto Group Oyj

Puh. 0400 944 074

veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä