Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto Group Oyj:n hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä vuonna 2018

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
15.2.2018 klo 08.05 (EET)

Lehto Group Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa vuonna 2016 käyttöön otettuja, konsernin avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä:

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on yhden vuoden ansaintajakso ja kahden vuoden sitouttamisjakso. Avainhenkilöille asetetaan ansaintajaksolle tavoitteet, joiden saavuttamisen perusteella avainhenkilölle lasketaan tulospalkkio. Tämä tulospalkkio muunnetaan hallituksen päättämällä palkkiokertoimella korotetuksi osakemääräksi, jota vastaavan palkkion henkilö saa kahden vuoden sitouttamisjakson päätyttyä. 

Sitouttamisjakson päättymisen jälkeen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu enintään 70 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernijohdon jäsenet. Ansaintajaksolta 2018 maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään noin 300 000 Lehto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, jos kaikkien kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden tulospalkkiot muunnetaan kokonaisuudessaan osakkeiksi.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä:

Sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä avainhenkilöiden projektikohtaisia tulospalkkioita voidaan muuntaa myöhemmin annettaviksi osakkeiksi, jos avainhenkilöiden työsuhde jatkuu 1-3 vuoden mittaisen sitouttamisjakson ajan. Myös tässä järjestelmässä palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu vain valikoiduille avainhenkilöille. Sitouttavasta järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 50 000 Lehto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Lehto Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
puh. 0400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä