Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto jatkaa avainhenkilöiden osakepohjaista kannustinjärjestelmää vuonna 2020

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
20.2.2020 klo 08.00 (EET)

Lehto Group Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa vuonna 2016 käyttöön otettua, konsernin avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä:

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on yhden vuoden ansaintajakso ja kahden vuoden sitouttamisjakso. Avainhenkilöille asetetaan ansaintajaksolle tavoitteet, joiden saavuttamisen perusteella avainhenkilölle lasketaan tulospalkkio. Tämä tulospalkkio muunnetaan hallituksen päättämällä palkkiokertoimella korotetuksi osakemääräksi, jota vastaavan palkkion henkilö saa kahden vuoden sitouttamisjakson päätyttyä. 

Sitouttamisjakson päättymisen jälkeen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu enintään 71 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernijohdon jäsenet. Ansaintajaksolta 2020 maksettavat palkkiot vastaavat arviolta yhteensä enintään noin 480 000 Lehto Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, jos kaikkien kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden tulospalkkiot muunnetaan kokonaisuudessaan osakkeiksi.

Lehto Group Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä