Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto jatkaa rahoitusneuvotteluita rahoittajapankkiensa kanssa

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
11.3.2022 klo 18.30

Lehdolla on luottolimiittisopimus (Revolving Credit Facility, RCF) OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n ja Swedbank AB:n muodostaman pankkisyndikaatin kanssa. Luottolimiitti on voimassa 31.12.2022 asti ja siitä on käytössä 25,1 miljoonaa euroa. Limiitistä ei ole nostettavissa enempää varoja. Sopimuksen mukaan osa luotosta maksetaan takaisin ennen sopimuskauden päättymispäivää tehtävin lyhennyksin ja osa luotosta erääntyy sopimuksen päättymishetkellä. Sopimukseen liittyy osittaisia vakuuksia ja taloudellisia käyttökatteeseen, korollisiin nettovelkoihin ja nettovelkaantumisasteeseen sidottuja sekä muita kovenanttiehtoja. Kovenantit voivat vaikuttaa myös osingonjakoon luottolimiittisopimuksen voimassaoloaikana.

Tilikauden 1.1.-31.12.2021 päättymishetkellä luottolimiittisopimuksessa olleet kovenanttiehdot eivät täyttyneet, ja Lehdolla oli pankkisyndikaatilta saatu lupa tilapäisesti poiketa sopimuksessa olleista kovenanttirajoista.

Lehto tiedotti osana 17.2.2022 julkaistua tilinpäätöstiedotetta, että Lehto on käymässä rahoittajapankkien kanssa neuvotteluja luottolimiitin uudelleen rahoittamiseksi ja että yhtiö on sopinut rahoittajapankkien kanssa, että yhtiö ja pankit pyrkivät luomaan 11.3.2022 mennessä rahoitusratkaisun, joka mahdollistaa yhtiön strategian toteuttamisen.

Yhtiö ja rahoittajapankit ovat sovitusti käyneet neuvotteluita alkuvuoden 2022 aikana ja ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen rahoitusneuvotteluiden jatkamisesta. Yhtiö tulee tiedottamaan rahoitusneuvotteluiden lopputuloksesta heti niiden loppuun saattamisen jälkeen.

Lisätiedot:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
Puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä