Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto kirjaa tappioita projekteista vuoden 2021 tilinpäätökseen, liiketappio noin -24 miljoonaa euroa

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
28.1.2022 klo 8.00

Lehdon vuoden 2021 tilinpäätöksen laatiminen on vielä kesken, mutta tilintarkastamattomien laskelmien mukaan vuoden 2021 liikevaihto laski edellisvuodesta noin 20 % noin 435 miljoonaan euroon ja liiketappio jatkuvista toiminnoista oli noin -24 miljoonaa euroa.

Liiketappion syynä on erityisesti kuuden toimitilahankkeen merkittävä tappiollisuus. Näiden hankkeiden projektikatevaikutus vuonna 2021 on yhteensä noin -24 miljoonan euroa tappiollinen. Hankkeista kaksi on peruskorjaushankkeita (noin -10 miljoonaa euroa), kaksi hotellihanketta (noin -4 miljoonaa euroa), yksi toimistorakennushanke (noin -8 miljoonaa euroa) ja teollisuuskiinteistöhanke (noin -2 miljoonaa euroa). Tappiot johtuvat puutteista hankkeiden valmistelussa, ongelmista ja viiveistä hankkeiden toteutuksessa, urakkahintojen sopimisesta aikaisessa vaiheessa ja kohonneista materiaalikustannuksista. Lehto on jo aiemmin vuonna 2019 päättänyt luopua peruskorjaustoiminnasta ja nyt kyseessä oleviin kahteen peruskorjaushankkeisiin liittyvät sitoumukset oli tehty jo vuosina 2017-2019.

Koko Toimitilat-palvelualueen vaikutus konsernin vuoden 2021 liiketulokseen on noin -29 miljoonan euroa negatiivinen. Kohonneista materiaalikustannuksista huolimatta Asunnot-palvelualueen tuloskehitys oli positiivinen ja budjetoitua parempi.

Lehto on toteuttanut toiminnallisia muutoksia Toimitilat-palvelualueen projektiriskien hallinnan parantamiseksi ja vie niitä käytäntöön vuoden 2022 alusta aloittaneen palvelualueen uuden johtajan johdolla. Yhtiö tulee kiinnittämään erityistä huomiota toteutettavaksi otettavien hankkeiden sopivuuteen yhtiön resursseihin ja strategiaan. Yhtiö on myös suunnittelemassa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia kustannustason alentamiseksi. 

Lehto raportoi vuoden 2021 tilinpäätöksessä Ruotsin liiketoiminnan lopetettuna toimintana. Tappio lopetetusta Ruotsin toiminnasta oli noin -7 miljoonaa euroa. Tappio koostuu operatiivisen toiminnan tappiosta, toiminnan lopettamiseen liittyvistä kuluista sekä laskennallisten verosaamisten ja tuotekehitysaktiivan arvonalentumisista. Ruotsin toiminnan lopettamisella ei ole merkittävää kassavirtavaikutusta.

Yhtiön rahavarat 31.12.2021 olivat 32,8 miljoonaa euroa ja korolliset velat ilman IFRS 16 -standardin mukaisia vuokrasopimusvelkoja olivat 45,8 miljoonaa euroa. Veloista 25,0 miljoonaa euroa liittyy yhtiön syndikoituun RCF-luottolimiittisopimukseen, joka on voimassa 31.12.2022 asti. Sopimuksen mukaisesti osa luotosta maksetaan takaisin ennen sopimuskauden päättymispäivää tehtävin lyhennyksin ja osa luotosta erääntyy sopimuksen päättymishetkellä. Sopimukseen liittyy osittainen vakuus ja taloudellisia käyttökatteeseen, korollisiin nettovelkoihin ja nettovelkaantumisasteeseen sidottuja sekä muita kovenanttiehtoja. Lehto on saanut rahoittajapankeilta tilapäisen oikeuden ylittää alkuperäisen sopimuksen kovenanttirajat. Lehto on käymässä rahoittajapankkien kanssa neuvotteluita luottolimiitin uudelleen rahoittamisesta.

4.11.2021 kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksessa julkistettu 2021 näkymä oli:

Lehto arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto laskee vuodesta 2020 noin 20 % (vuoden 2020 liikevaihto 544,7 miljoonaa euroa), ja että liiketulos on negatiivinen.

Heikentyneen näkymän taustalla ovat erityisesti joidenkin toimitilahankkeiden tappiollisuus ja viiveet niiden toteutuksessa, kohonneet materiaalikustannukset ja heikko rakennusmateriaalien saatavuus, sekä viiveet uusien rakennushankkeiden käynnistymisessä.

Keskeisimmät vuoden 2021 liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymistä koskevat riskit liittyvät raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen ja hintojen nousuun sekä joidenkin meneillään olevien toimitilahankkeiden loppuunsaattamisen aikatauluihin ja kustannuksiin.

Lehto julkistaa vuotta 2021 koskevan tilinpäätöstiedotteensa aikaisemmin julkistetun aikataulun mukaisesti 17.2.2022.

Lisätietoja:

Juuso Hietanen
Toimitusjohtaja

Puh. 050 343 4023

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074

 

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä