Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote

1.2.2022 kello 15.30

Lehto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 on suunniteltu pidettäväksi 31.3.2022. Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta on antanut seuraavat yhtiön hallituksen jäsenten määrää, kokoonpanoa ja palkkiota koskevat ehdotukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen seuraavalle toimikaudelle nykyisen hallituksen jäsenet Anne Korkiakoski, Helena Säteri, Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.

Nykyiset jäsenet Seppo Laine ja Raimo Lehtiö ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, etteivät ole tulevassa yhtiökokouksessa käytettävissä yhtiön hallitukseen.

Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi Eero Sihvonen.

Eero Sihvonen

Kauppatieteiden maisteri Eero Sihvonen on toiminut aiemmin Citycon Oyj:n talousjohtajana yli 16 vuotta sekä yli kymmenen vuotta myös varatoimitusjohtajana. Tällä hetkellä Sihvonen toimii Citycon Oyj:ssä Senior Advisorina. Eero Sihvosen vahvuudet on erityisesti kiinteistö- ja muun liiketoiminnan rahoituksessa. Sihvonen on toiminut aiemmin RAKLI Ry:n hallituksessa useamman vuoden ajan.

Hallitukseen ehdotettu henkilö on yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Hannu Lehto.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkio maksetaan osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimi-kunta esittää:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.

Hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutetaan maksutta Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun mahdollisimman pian ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Hallituksen jäsenen tulee pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa Yhtiölle yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

  • Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
  • Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään viime vuoden tasolla:

  • Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
  • Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti kuitenkin niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä