Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto on allekirjoittanut uuden luottolimiittisopimuksen ja suunnittelee merkintäetuoikeusantia

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
30.6.2020 klo 23.00

Lehto Group Oyj on allekirjoittanut uuden luottolimiittisopimuksen. Sopimus korvaa aiemman OP Yrityspankki Oyj:n, Nordea Bank Oyj:n ja Swedbank AB:n kanssa tehdyn 75 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen (Revolving Credit Facility, RCF). Limiitistä on tällä hetkellä käytössä 54 miljoonaa euroa ja alkuperäinen sopimuksen päättymishetki oli 1.11.2021.

Uuden luottolimiittisopimuksen osapuolena on edelleen OP:n, Nordean ja Swedbankin muodostama pankkisyndikaatti. Sopimus on määrältään 54 miljoonaa euroa ja se on voimassa 31.12.2022 asti. Sopimuksen mukaan osa luotosta maksetaan takaisin sopimuskauden päättymishetkeen mennessä. Sopimukseen liittyy osittaisia vakuuksia sekä taloudellisia käyttökatteeseen, korollisiin nettovelkoihin ja nettovelkaantumisasteeseen sidottuja kovenantteja, jotka voivat vaikuttaa myös osingonjakoon luottolimiittisopimuksen voimassaoloaikana.

Lehto suunnittelee järjestävänsä merkintäetuoikeusannin, jolla yhtiö tavoittelee noin 20-25 miljoonan euron bruttovaroja lisäämään yhtiön kassavaroja ja omaa pääomaa. Yhtiön suurin osakkeenomistaja, toimitusjohtaja Hannu Lehdon määräysvaltayhteisö Lehto Invest Oy on sitoutunut äänestämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa suunniteltuun merkintäetuoikeusantiin liittyvien hallituksen ehdotusten puolesta ja osallistumaan suunnitteilla olevaan antiin vähintään 30.6.2020 omistusosuutensa mukaisella osuudella.

Lehto Group Oyj:n hallitus tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään merkintäetuoikeusannin edellyttämien valtuuksien antamisesta. Merkintäoikeusanti on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitellun merkintäoikeusannin pääjärjestäjänä toimii OP Yrityspankki Oyj.

Rahoitussopimuksella ei ole välittömiä vaikutuksia Lehdon velkaisuutta koskeviin tunnuslukuihin. Toteutuessaan täysimääräisenä suunnitellusta merkintäetuoikeusannista saatavien bruttovarojen arvioidaan nostavan Lehdon omavaraisuusastetta noin 3-4 %-yksikköä (31.3.2020 omavaraisuusaste 35,5 % ilman IFRS 16 -eriä ja 29,9 % sisältäen IFRS 16 -erät).

”Rahoitus on yksi rakennusalan toimivan liiketoiminnan keskeisistä edellytyksistä. Nyt tehty sopimus antaa hyvän perustan jatkaa tervehdyttämistoimia ja edistää liiketoimintaa myös tulevaisuudessa.  Osakeannilla haluamme vahvistaa kykyämme toteuttaa strategiaa ja kehittää modulaarista tehdasvalmisteisiin elementteihin perustuvaa rakentamistapaa”, toteaa toimitusjohtaja Hannu Lehto.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja, Lehto Group Oyj
Puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä