Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj: Lehto peruu vuoden 2020 taloudellista näkymää koskevan ohjauksensa

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
7.4.2020 klo 16.10

Koronaviruspandemian seurauksena Lehdon liiketoimintaympäristön epävarmuus on lisääntynyt ja näkyvyys on heikentynyt. Toistaiseksi Lehdon työmaat ovat edenneet lähes häiriöttä, mutta joidenkin uusien hankkeiden aloitukset ovat lykkääntymässä asiakkaiden tekemien päätösten seurauksena. Yhtiö näkee myyntiin, projektien toteutukseen sekä materiaalien, alihankintaresurssien ja työvoiman saatavuuteen liittyviä riskejä, joilla toteutuessaan olisi vaikutuksia Lehdon vuoden 2020 liikevaihtoon, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Epävarman liiketoimintaympäristön vuoksi Lehto toistaiseksi peruu 20.2.2020 annetun vuoden 2020 taloudellista näkymää koskevan ohjauksensa. Lehto arvioi, että uusi ohjaus voidaan antaa myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Lehto on varautunut epävarmuuteen ja käynyt yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstöä koskevista lomautuksista. Neuvottelun tuloksena yhtiö lomauttaa henkilöstöään palvelualueilla ja yksiköissä erikseen tehtävien suunnitelmien ja työtilanteiden mukaisesti. Lomautukset tulevat alustavan arvion mukaan ulottumaan ajallisesti vuoden 2020 loppuun asti. Henkilöstöön liittyvien toimien lisäksi Lehto suunnittelee ja toteuttaa muita kustannussäästöihin tähtääviä toimenpiteitä.

Aiemmin 20.2.2020 tilinpäätöstiedotteessa julkaistu näkymä oli:

Lehto arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto laskee noin 10 % vuodesta 2019, ja että liiketulos on positiivinen.

Liikevaihtonäkymä perustuu arvioon asuntomarkkinan hidastumisesta sekä Lehdon hoiva- ja koululiiketoiminnan volyymin pienenemisestä. Toimitilat-liiketoiminnan volyymin arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 

Liikevoittonäkymään vaikuttaa vuonna 2019 tappioita aiheuttaneiden peruskorjaushankkeiden päättyminen ja muiden yksittäisten tappiollisten hankkeiden päättyminen, sekä arvio vuonna 2019 aloitettujen ja edelleen toteutettavien tervehdyttämistoimien vaikutuksesta.

Keskeisimpiä liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen liittyviä riskejä ovat asuntojen kysynnän heikentyminen sekä neuvotteluvaiheessa olevien toimitilahankkeiden käynnistymisen viivästyminen.

Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja, Lehto Group Oyj, puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä