Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj päätti yhtiön omien osakkeiden hankinnan

Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
7.4.2020 klo 13.15

Lehto Group Oyj (”Lehto” tai ”Yhtiö”) on päättänyt omien osakkeiden hankinnan. Osakkeet hankittiin Yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvien aikaisemmin syntyneiden velvoitteiden täyttämiseksi tai muuhun varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamaan tarkoitukseen.

”Lehdon pitkän aikavälin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville mahdollisuuden ansaita palkkiona yhtiön osakkeita muuntamalla tulospalkkiojärjestelmässä ansaittavaa tulospalkkiota osakkeiksi avainhenkilön pyynnöstä. Tähän järjestelmään Lehto on sitoutunut vuonna 2016 ja omien osakkeiden hankinnat tehtiin näiden velvoitteiden täyttämiseksi”, toteaa talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta.

Osakkeiden hankinta aloitettiin 24.3.2020 ja lopetettiin 2.4.2020. Hankittavien osakkeiden määrä oli yhteensä 356 743 osaketta, mikä edustaa noin 0,61 % Lehdon koko osakekannasta. Omien osakkeiden hankintaan käytetty rahamäärä oli noin 500 000 euroa.

Lehdon hallituksella oli 29.3.2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus hankkia enintään 5 800 000 Yhtiön osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Osakkeet hankittiin Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankittiin muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön osakkeiden ja niiden tuottamien äänioikeuksien kokonaismäärä ennen omien osakkeiden hankintaa oli 58 309 443. Yhtiö luovutti 26.3.2020 suunnatulla maksuttomalla osakeannilla 50 341 Lehto Group Oyj:n osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille.

Omien osakkeiden hankinnan ja suunnatun maksuttoman osakeannin jälkeen yhtiöllä on ulkona olevia osakkeita 58 003 041 ja Lehto Group Oyj omistaa yhteensä 306 402 osaketta.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja
puh.0400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä