Search
Close this search box.

Lehto Group Oyj, Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Suunniteltu transaktio johtaa olennaiseen omaisuuserien arvonalentumiseen; vuoden 2023 näkymät perutaan; arviota kassavarojen riittävyydestä päivitetään

Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
24.10.2023 klo 16.32

Lehto Group Oyj (”Lehto” tai ”emoyhtiö”) tiedotti aiemmin tänään 24.10.2023 allekirjoittaneensa aiesopimuksen operatiivisten tytäryhtiöidensä myynnistä (”Transaktio”). Suunniteltu Transaktio kattaa käytännössä kaiken Lehto-konsernin operatiivisen liiketoiminnan. Koska Transaktion toteuttamisen seurauksena emoyhtiölle syntyvä nettotulo alittaisi myytäväksi luokiteltujen omaisuuserien ja niihin liittyvien velkojen nettoarvon, Transaktiosta syntyisi toteutuessaan emoyhtiölle ja Lehto-konsernille luovutustappio. Tästä johtuen suunnitellun Transaktion kohteena olevien omaisuuserien arvostukseen tulee kohdistumaan olennainen arvonalennus tammi-syyskuulta 2023 laadittavan liiketoimintakatsauksen konsernitaseessa, ja siten Lehdon raportointikauden 1.1–30.9.2023 tulos ja oma pääoma tulevat heikkenemään arviolta noin 34 miljoonalla eurolla.

 

Lehto-konsernille Transaktiosta aiheutuvan luovutustappion täsmällistä määrää ei vielä tällä hetkellä voida luotettavalla tavalla määrittää. Lopullinen luovutustappion määrä selviää vasta Transaktion toteuttamisen hetkellä, arviolta vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana.

 

Vuoden 2023 näkymät

 

Suunnitellusta Transaktiosta johtuen Lehdon puolivuosikatsauksessa 27.7.2023 annetut näkymät vuodelle 2023 eivät ole enää voimassa, ja Lehto ei anna uutta liikevaihtoa ja liiketulosta koskevaa näkymää vuodelle 2023.

 

Aiemmat näkymät vuodelle 2023 olivat:

”Rakentamisen epävarmasta markkina- ja rahoitustilanteesta sekä meneillään olevasta rakenteellisia ja omistuksellisia järjestelyitä koskevasta prosessista johtuen vuoden 2023 näkymään liittyy paljon epävarmuuksia.

Lehto arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto Asunnot-palvelualueella on alempi kuin vuonna 2022 (213,3 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja Toimitilat-palvelualueella liikevaihto laskee merkittävästi vuodesta 2022 (131,5 miljoonaa euroa vuonna 2022). Liiketuloksen arvioidaan oleellisesti paranevan.

Liikevaihdon laskun taustalla on vähentynyt toimitila- ja asuntohankkeiden määrä. Liiketuloksen paraneminen perustuu ensisijaisesti siihen, että yhtiöllä ei ole meneillään tai alkamassa merkittäviä tappioriskiä sisältäviä projekteja.

Merkittävimpiä liikevaihtoon ja liiketulokseen liittyviä riskejä ovat asuntojen ja toimitilojen myynnin kehittyminen sekä rahoituksen ja takauksien saatavuus rakennushankkeille.”

Kassavarojen riittävyys

 

Lehdon kassavarat ovat tänään 24.10.2023 noin 5,2 miljoonaa euroa. Olettaen, että Lehto ei saa uutta rahoitusta tai tulovirtaa uusista hankkeista, Lehto arvioi kassavarojensa riittävän vuoden 2023 joulukuun lopulle saakka. Lehdon kassavarojen riittävyyteen liittyy useita epävarmuustekijöitä, kuten erinäisistä rakennusprojekteista syntyvien kassatulojen aikataulut, erään riidanalaisen olennaisen saamisen maksuaikataulu sekä muiden saamisten ja velkojen maksuaikataulua koskevien neuvotteluiden lopputulokset.

 

Lehto arvioi, että Transaktion toteutuminen on välttämätöntä Lehto-konsernin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, ja että ilman lisärahoitusta tai uusien projektien tulovirtaa Lehto ei pysty selviämään maksuvelvoitteistaan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074

Jaa Facebookissa
Jaa LinkedInissä
Jaa Twitterissä